Kredyt na mieszkanie warunki kredytu

Zaciągając kredyt na mieszkanie należy dokładnie sprawdzić jakie są jego warunki. Podstawowy element kredytu, który decyduje o jego cenie to przede wszystkim oprocentowanie kredytu na mieszkanie.

Oprocentowanie kredytu na mieszkanie - to cena, jaką płacimy bankowi za pożyczenie pieniędzy. Oprocentowanie składa się z dwóch elementów - stopy referencyjnej WIBOR i marży banku. WIBOR jest wartością zmienną co powoduję zmianę oprocentowania kredytu na mieszkanie w trakcie okresu kredytowania, a co za tym idzie zmianę wysokości raty. Większość banków stosuje zasadę, że stawkę WIBOR aktualizuje raz na kwartał. Jednak w poszczególnych bankach wysokość tej stopy będzie się nieco różnić, gdyż stosują one różne metody statystyczne to jej ustalania i aktualizacji. W przypadku kredytów długoterminowych, jakimi są kredyty na mieszkanie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wysokości oprocentowania za 25 czy 30 lat. Nie będziemy mieć również wpływu na kształtowanie się stóp procentowych, od których zależy WIBOR. W momencie wyboru kredytu powinniśmy kierować się raczej wysokością marży kredytu, która będzie stałym składnikiem oprocentowania i na który mamy dużo większy wpływ poprzez negocjacje z bankiem.

Niektóre banki, przyznając kredyt na mieszkanie, uzależniają wysokość marży od zapłaconej prowizji za udzielenie kredytu. Porównując takie warianty ofert kierujemy się wówczas długością okresu kredytowania, czyli im dłużej zamierzamy spłacać nasz kredyt tym bardziej powinno nam zależeć na niskiej marży, nawet kosztem zapłaconej wcześniej prowizji. Jeśli zależy nam na wcześniejszej spłacie kredytu na mieszkanie, unikamy ofert z wysoką prowizją, nawet jeśli marża jest nieco wyższa.

Na warunki kredytu na mieszkanie wpływ ma również fakt nabycia innych produktów banku. W ramach tak zwanego „cross sellingu” banki oferują różnego rodzaju ubezpieczenia. Jeśli jest to ubezpieczenie na życie, warto porównać jego cenę z podobnymi produktami kupionymi indywidualnie. Koszt ubezpieczenia na życie podwyższa koszt kredytu na mieszkanie. Jednak ubezpieczenie na życie wskazane jest w przypadkach, gdy jeden z kredytobiorców osiąga dużo wyższe dochody niż współmałżonek oraz, gdy kredytobiorcy nie mają indywidualnych polis na życie. W razie śmierci jednego z kredytobiorców ubezpieczyciel spłaci część kredytu proporcjonalnie do wysokości dochodów tego kredytobiorcy. W przypadku różnego rodzaju ubezpieczeń od utraty pracy, hospitalizacji, czy zachorowania warto zapoznać się z warunkami szczegółowymi takiego ubezpieczenia. Tam znajdziemy informacje w jakich przypadkach możemy liczyć na wypłatę odszkodowania i w jakiej wysokości.

Jeżeli bank udzielający kredytu proponuje nam ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych warto rozważyć tą opcję, gdyż nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu hipotecznego musi być ubezpieczona. Jest korzystnie jednak pod warunkiem, że koszt ubezpieczenia oferowanego przez bank nie odbiega istotnie od cen rynkowych.

Na całkowity koszt kredytu na mieszkanie wpływają również ubezpieczenia obowiązkowe. Podstawowe ubezpieczenie to ubezpieczenie pomostowe obowiązujące do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki na nieruchomości będącej zabezpieczeniem. W ramach składki na ubezpieczenie pomostowe bank najczęściej podwyższa marże kredytu, średnio o 1 punkt procentowy. Koszt ubezpieczenia pomostowego jest zatem istotny, gdy decydujemy się na kupno nieruchomości w budowie oraz w przypadku kredytów na budowę domu.

Musimy również liczyć się z wyższymi kosztami kredytu w przypadku, gdy nie posiadamy wkładu własnego na zakup nieruchomości lub jest on zbyt niski. Banki najczęściej wymagają 20% wkładu własnego. Jeśli wkładu do kredytu na mieszkanie nie ma, to brakującą kwotę trzeba ubezpieczyć.

Warunki kredytu na mieszkanie są indywidualną decyzją banku i różnią się w zależności od instytucji. Aby mieć pewność dobrego wyboru należy porównać oferty kredytów na mieszkanie z poszczególnych banków.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 887781781

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście