Kredyt budowlany

Kredyt hipoteczny na budowę domu, to praktycznie taki sam kredyt, jaki zaciąga się na zakup mieszkania. Jednak kredyt na budowę domu jest bardziej skomplikowany niż kredyt na zakup, ponieważ dochodzi tu jeszcze kwestia działki, na której dom zostanie wybudowany oraz kwestia dokumentów dotyczących samej budowy.

Najistotniejszym parametrem kredytu budowlanego jest oprocentowanie. To oprocentowanie kredytu wpływa na wysokość miesięcznych rat. Natomiast na łączne oprocentowanie kredytu wpływ mają marża i WIBOR – czyli stopa referencyjna. WIBOR zależy od wysokości stóp procentowych banku centralnego i nie mamy wpływu, natomiast marża jest elementem oferty kredytu. Jej wysokość zależy od wielkości kredytu, od wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem, często również od dochodów kredytobiorcy czy też cross - sellingu (skorzystanie z innych produktów danego banku -  karty kredytowej, konta, czy produktu oszczędnościowego, ubezpieczenia).

Przede wszystkim, aby ubiegać się o finansowanie budowy domu systemem gospodarczym należy posiadać działkę. W kilku bankach jest możliwe jednoczesne sfinansowanie zakupu działki i budowy domu.

Istotną kwestią jest całkowity koszt budowy domu. Zawsze do wniosku o kredyt na budowę należy dołączyć projekt budowlany wraz z kosztorysem budowy wykonanym na druku bankowym.

Kredyt na budowę domu wypłacany jest w transzach po udokumentowaniu zakończenia kolejnych etapów budowy. W większości banków najpopularniejszym sposobem rozliczenia transzy jest inspekcja wykonana przez osobę uprawnioną zaakceptowaną  przez bank. Takie rozwiązanie ułatwia proces rozliczeniowy, gdyż  nie trzeba przedstawiać faktur. W trakcie inspekcji zostanie sprawdzone czy zadeklarowane w kosztorysie prace zostały wykonane. Nie wystarczy tylko zakupienie materiałów budowlanych, niezbędne jest także ich wykorzystanie. Oznacza to, że jeżeli dopiero rozpoczynamy budowę, to pieniądze z kredytu należy wykorzystać na prace związane z fundamentami czy stawianiem murów. Bank nie zaakceptuje sytuacji, gdy pierwszą transzę wykorzystamy na zakup materiałów na dach, np. dachówki. Prace muszą być wykonywane stopniowo i zgodnie z postępem prac musimy wykorzystywać kredyt. Jeśli przedstawiciel banku uzna, że środki wykorzystaliśmy na cel niezgodny z kredytem lub zadeklarowane prace nie zostały w ogóle wykonane wówczas wypłata kolejnej transzy zostanie wstrzymana.

Kolejną istotną kwestią jest całkowity minimalny koszt budowy domu. Tutaj banki nie opierają się na szacunkach kredytobiorcy, lecz same ustalają minimalny koszt wybudowania domu. Zatem jeśli zadeklarujemy, że jesteśmy w stanie zakończyć budowę za kwotę niższą niż minimalna wartość założona przez bank, to bank i tak nie zaakceptuje takiego kosztorysu i nie udzieli kredytu.

Docelowo zabezpieczeniem każdego kredytu na budowę domu jest działka  z wybudowanym domem.  Banki dają z reguły dwa lata na zrealizowanie inwestycji i w tym czasie konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających zakończenie budowy.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 660691864

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście