Kredyt mieszkaniowy dla Polaków pracujących za granicą

Wielu Polaków, którzy kilka lat temu wyemigrowali za pracą do innych krajów Unii Europejskiej, dziś rozważa powrót na stałe do Polski. Osoby te, korzystając ze sprzyjających warunków, jakimi są obecnie duża podaż i atrakcyjne ceny nieruchomości oraz niskie stopy procentowe, decyduje się na sfinansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym.

Jakie więc są wymogi stawiane przez instytucje finansowe potencjalnym kredytobiorcom – Polakom osiągającym dochody poza granicami kraju i na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Forma i okres zatrudnienia

Akceptowanym dla Banków źródłem dochodu jest przede wszystkim umowa o pracę lub kontrakt. Najlepiej gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Istotny jest również okres zatrudnienia – minimalny staż pracy to 6 miesięcy ( najlepiej jednak mieć przepracowany rok u obecnego pracodawcy). W przypadku samozatrudnienia i dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą – jest to właściwie nieakceptowany dochód dla Banków na dzień dzisiejszy.

Wkład własny

Do końca 2013 roku istnieje jeszcze możliwość zaciągnięcia kredytu w niektórych Bankach do 100% wartości nieruchomości. W części z tych Banków zasada ta dotyczy również kredytobiorców osiągających dochody za granicą. Pamiętajmy jednak, iż już w 2014 roku, zgodnie z Rekomendacją S, będzie wymagany minimalny wkład własny w wysokości 5%. Im większy wkład własny, tym większe zaangażowanie kredytobiorcy w inwestycję, co generalnie przekłada się na lepsze warunki cenowe kredytu i jednocześnie większą przychylność banku na udzielenie kredytu.

Historia kredytowa

Badanie historii kredytowej jest nieodzownym elementem w procesie starania się o kredyt hipoteczny. Banki weryfikują historię kredytową m.in. poprzez analizę raportu BIK. W przypadku osób mieszkających i pracujących za granicą, część Banków wymaga również do wniosku zagraniczny odpowiednik polskiego BIK.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa, liczona w oparciu o dochody i zobowiązania kredytobiorcy oraz koszty życia i utrzymania jego oraz osób będących na jego utrzymaniu,  to podstawowa i wyjściowa informacja dla kredytobiorcy o maksymalnej wysokości zobowiązania, jakie może zaciągnąć. W przypadku Polaków pracujących za granicą – należy pamiętać iż Banki przyjmują znacznie wyższe koszty życia i utrzymania za granicą ( nawet dwukrotnie wyższe).

Proces kredytowy i wymagane dokumenty

Proces kredytowy dla Polaków zatrudnionych za granicą, nie różni się niczym w stosunku do zatrudnionych w Polsce. Oferta cenowa kredytów jest również identyczna. Natomiast, wymagane jest w stosunku do tych osób okazanie większej liczby dokumentów. Do wniosku kredytowego należy przedłożyć umowę o pracę, wyciąg z rachunku za ostatnie 3 lub 6 miesięcy ( w zależności od Banku), odpowiednik polskiego BIK, czasami również paski płacowe. Dodatkowo, do wszystkich tych dokumentów należy dołączyć ich tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego. Standardowo też, w przypadku umowy o pracę należy dołaczyć zaświadczenie o dochodach wypełnione przez pracodawcę na druku bankowym. Jest również Bank, który dodatkowo wymaga odpowiednika polskiego PIT  za ostatni rozliczony okres podatkowy oraz wyciąg z rachunku za ostatnie 12 miesięcy, a także opinię Banku w których prowadzony jest rachunek za granicą. W tym przypadku również wymagane jest tłumaczenie tych dokumentów. Większość Banków wymaga tłumaczenia dokumentów, ale są też takie które nie wymagają tłumaczeń wszystkich anglojęzycznych dokumentów.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście