Czy wysokość miesięcznych rat równych może się zmieniać?

W zależności od przyjętej stopy rynkowej. Na przykład przy oprocentowaniu kredytu opartym na WIBOR 3M (trzymiesięcznym) oprocentowanie będzie zmieniało się co trzy miesiące, jeżeli oczywiście w tym czasie nastąpiła zmiana stawki wibor. Niekiedy zwłaszcza przy gwałtownych zmianach stóp procentowych na rynkach, banki dopuszczają możliwość zmiany oprocentowanie kredytu z większą częstotliwością. Informacje na temat zasad zmiany oprocentowania zapisane są w umowie kredytowej.

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście