Opóźnienia w spłatach kredytów do i powyżej 60 dni a możliwość uzyskania kredytu?

Banki z bardzo dużą ostrożnością podchodzą do kredytobiorców, którzy spóźniają się ze spłatą wcześniejszych zobowiązań. W przypadku opóźnień do 60 dni część banków podchodzi do takiej sytuacji bardzo indywidualnie, analizuje dodatkowo opóźnienia przy innych zobowiązaniach, sprawdza kwotę zobowiązania, które nie było regulowane terminowo, często bank prosi kredytobiorcę wnioskującego o kredyt o dodatkowe wyjaśnienia. Przy opóźnieniach na poziomie 60 dni istotne znaczenie będą też miały inne aspekty: ile razy występowały opóźnienia, jak dawno taka sytuacja miała miejsce, a także w przypadku kredytów hipotecznych znaczenie może mieć wkład własny kredytobiorcy. Warto dodać, że opóźnienia w spłacie rat kredytów na poziomie 60 dni w przypadku sporej części banków będą miały negatywny wpływ na przyznanie kredytu.

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście