Zdolność kredytowa kredyt hipoteczny - Zdolność kredytowa hipoteczna

Kredyt hipoteczny, a zdolność kredytowa – czy jest wymagana?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kwoty kredytu w umownych terminach płatności.

W przypadku kredytów hipotecznych posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem koniecznym uzyskania kredytu.

W wyjątkowych sytuacjach  banki mogą udzielić kredytu osobie nie posiadającej zdolności kredytowej, o ile przedłoży ona program poprawy sytuacji finansowej lub zgodzi się na ustanowienie szczególnego rodzaju zabezpieczenia – jednak takie sytuacje zdarzają się rzadko.

Każdy bank  indywidualnie ustala zasady liczenia zdolności kredytowej.

To w jaki sposób dany bank podchodzi  do kwestii zdolności kredytowej wynika z jego podejścia  do  ryzyka. Im bank  jest bardziej liberalny w kwestii ryzyka, tym mniej  restrykcyjne są zasady liczenia zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa umożliwia wzięcie kredytu mieszkaniowego

Na zdolność kredytową hipoteczną wpływa kilka czynników.

Podstawowe  znaczenie ma tutaj wysokość dochodów (oczywiście znaczenie mają tylko dochody uzyskiwane w sposób legalny i udokumentowane). Zasada  jest taka, że  im wyższe dochody tym wyższa  zdolność kredytowa i tym więcej kredytu możesz  otrzymać.  Banki przede wszystkim  chcą Klientów ze stałym i bezpiecznym źródłem  zarobkowania. Takim najpopularniejszym i  najchętniej widzianym przez banki źródłem jest umowa  o pracę na czas nieokreślony. Oczywiście są również uznawane takie źródła dochodów jak umowa o prace na czas  określony, dochody z działalności  gospodarczej, działalności rolnej, z  umów zleceń,  o dzieło, dochody uzyskiwane  za granicą – tyle, że każdy bank ma do nich indywidualne podejście i zalicza je w różny sposób.

Zdarza się, że dochody muszą zostać zwiększone, aby uzyskać zdolność kredytową i otrzymać kredyt. Jednak zwiększenie zdolności kredytowej poprzez podwyższenie dochodów nie jest łatwe. Nie wystarczy bowiem jedna premia czy nagroda wypłacona przez pracodawcę, aby ten element dochodu został uznany przez bank za stabilny i regularny. Podobnie sytuacja wygląda z umowami - zlecenie i umowami o dzieło. Jednorazowa umowa to za mało, aby bank wziął taki dochód pod uwagę i zaakceptował licząc zdolność kredytową.

Metodą na poprawienie swojej zdolności kredytowej może być dołączenie dodatkowego współkredytobiorcy, który swoimi dochodami podniesie naszą zdolność kredytową.

Równie ważne  jak dochody, dla wyliczenia zdolności kredytowej  są wydatki przyszłego kredytobiorcy. Wydatki muszą być niższe niż dochody – bo  może zdarzyć się sytuacja, w której pomimo wysokich dochodów dana osoba nie będzie miała zdolności kredytowej – właśnie ze  względu na zbyt wysokie wydatki.

Rata każdego posiadanego kredytu liczona jest do wydatków i obciąża naszą zdolność kredytową.

Podobnie sytuacja wygląda z kartami kredytowymi i liniami odnawialnymi w rachunku osobistym.

Spłata i zamknięcie takich zobowiązań jak pożyczki czy karty kredytowe w znaczący sposób podwyższa naszą zdolność kredytową. W sytuacji gdy nie jesteśmy w stanie samodzielnie spłacić wszystkich posiadanych pożyczek i kart kredytowych, nowy kredyt na zakup nieruchomości można połączyć z kredytem konsolidacyjnym przeznaczonym na spłatę naszych zobowiązań. Poprzez wydłużenie okresu kredytowania i obniżenie oprocentowania, miesięczne płatności ulegną obniżeniu i zdolność kredytowa będzie wyższa.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 608475036

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście