Rękojmia - ochrona kupującego

Przy zakupie rzeczy, również nieruchomości, kupującego chroni rękojmia.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu.

Na mieszkanie kupione od dewelopera lub zbudowane przez tzw. generalnego wykonawcę przysługuje trzyletnia rękojmia. Obejmuje ona jednak konstrukcję budynku. Natomiast na wykończenie mieszkania przysługuje tylko przez rok (od daty wykonania usługi).

Rękojmia przysługuje zawsze i każdemu i nie musi być zapisana w umowie przedwstępnej czy docelowej.

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego rękojmi można się domagać np. gdy:

•  „mieszkanie ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność  - chodzi tutaj o sytuację, gdy mieszkanie nie spełnia swoich funkcji,

•  „rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego” - np. deweloper deklarował, np. że dom będzie ogrodzony murem, a jest drewnianymi palikami

•  „rzecz została kupującemu wydana w stanie niekompletnym” - np. w mieszkaniu brakuje elementów.

Innym rodzajem ochrony jest gwarancja.

Gwarancja jest dobrowolna i musi być zapisana w umowie.
Gwarancja to obietnica, że jeżeli w czasie określonym w umowie okaże się, że coś jest nie tak, to sprzedający czy wykonawca dokona naprawy lub wymiany towaru na swój koszt.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 723188852

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście