Podatek PCC-3 od hipoteki. Jak wypełnić i złożyć deklarację podatkową?

PCC-3 hipoteka

02.07.2020 r.

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka ustanowiona przez Ciebie jako właściciela nieruchomości na rzecz banku w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości.

 

Bank informuje Cię w treści umowy kredytowej o obowiązku opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki i kalkuluje koszt podatku PCC-3 w kosztach kredytu. Pamiętaj jednak, że to nie bank odpowiada za terminowe złożenie deklaracji i opłacenie podatku. To wyłącznie Twój obowiązek, a za brak jego dopełnienia grozi kara za wykroczenie skarbowe!

 

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

 

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym podpiszesz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Oświadczenie możesz złożyć na dwa sposoby:

 • Na druku otrzymanym z banku.
 • W treści aktu notarialnego.

 

W jaki sposób ustanawiasz hipotekę i jak to wpływa na sposób opłacenia podatku PCC-3 od hipoteki?

 

[1] Możesz zdecydować się na ustanowienie hipoteki w treści aktu notarialnego. W takim przypadku masz problem z głowy, nic nie musisz robić. Notariusz pobierze i odprowadzi za Ciebie do urzędu skarbowego podatek od czynności ustanowienia hipoteki, podobnie jak skasuje opłatę sądową za wpis hipoteki.

 

[2] Jeśli samodzielnie składasz w sądzie wniosek o wpis hipoteki wykorzystując formularze przygotowane przez bank to musisz pamiętać o wypełnieniu deklaracji PCC-3, a przy większej liczbie właścicieli również PCC-3/A, oddzielnie dla każdego współwłaściciela.

 

Oczywiście prościej i szybciej jest, jeśli ustanawiasz hipotekę w akcie notarialnym. O wyborze formy decydują najczęściej dwa elementy:

 • Lokalizacja sądu, w którym składasz wniosek o wpis hipoteki.
 • Wysokość dodatkowej taksy notarialnej, którą notariusz doliczy za rozszerzenie aktu notarialnego o żądanie ustanowienia hipoteki.

 

 

Wybrałeś opcję nr 2, czyli sam idziesz do sądu.

Ile masz czasu na złożenie PCC-3?

 

Zdecydowałeś się samodzielnie złożyć wniosek o wpis hipoteki, to również deklarację PCC-3 z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki składasz samodzielnie.

 

Masz dokładnie 14 dni kalendarzowych.

 

Termin liczymy od daty podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki niezależnie od tego, kiedy złożyłeś wniosek w sądzie.

 

 

Do jakiego urzędu skarbowego składasz deklarację PCC-3?

 

Deklarację składasz do tego samego urzędu, z którym rozliczasz się z podatku dochodowego. Jeśli jest kilku współwłaścicieli nieruchomości to wybierasz urząd skarbowy właściciela, który w deklaracji podatkowej został wskazany jako pierwszy. Sami decydujecie, kto ma być pierwszy.

 

                    

Ile wynosi kwota podatku PCC-3 od hipoteki?

 

19 zł

Dokładnie tyle zapłacisz z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki.

 

Kredyt hipoteczny aktualnie jest zabezpieczany jedną hipoteką umowną „do kwoty …”. Hipoteka umowna zabezpiecza wierzytelność w wysokości zarówno ustalonej (kapitał) jak i nieustalonej (odsetki i inne należności), a w takiej konstrukcji podatek PCC-3 wynosi 19 zł.

 

Ile zapłacisz przy hipotece łącznej?

 

Również zapłacisz tylko 19 zł.

 

Hipoteka łączna może wystąpić, jeśli zabezpieczeniem kredytu hipotecznego są minimum dwie nieruchomości. Może to być np. hipoteka na lokalu mieszkalnym i na udziałach w hali garażowej, czy też hipoteka na nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym i na udziałach w drodze wewnętrznej.

 

W starszych interpretacjach przepisów podatkowych pojawiało się stanowisko, że za każdą nieruchomość podatek PCC-3 należy odprowadzić oddzielnie, ale nowsze orzecznictwo mówi już o jednej kwocie podatku PCC-3 w sytuacji hipoteki łącznej.

 

Jak zapłacisz podatek PCC-3?

 

Najprościej opłacić podatek w bankowości internetowej wybierając przelew na urzędy podatkowe. Numer konta powinien podstawić się sam po wyborze symbolu formularza podatkowego. Również na stronie urzędu skarbowego znajdziesz numery kont bankowych.

 

Możesz też zrobić tradycyjny przelew w banku lub zapłacić w kasie urzędu skarbowego.

 

O płatności musisz pamiętać niezależnie od tego, czy zdecydowałeś się deklarację PCC-3 złożyć ON-LINE czy w wersji papierowej.

 

PCC-3 a kilku właścicieli?

 

Jeśli jest kilku właścicieli to wypełniasz druk PCC-3 dla pierwszego właściciela (kolejność sami ustalacie) oraz tyle załączników PCC-3/A ilu jest współwłaścicieli.

 

Jeśli mamy dwóch właścicieli to będzie druk PCC-3 i jeden załącznik PCC-3/A.

 

Niezależnie od liczby współwłaścicieli podatek płaci się raz, w jednej kwocie 19 zł, ale odpowiedzialność za dokonanie wpłaty jest solidarna.

 

Jak najprościej wypełnić deklarację PCC-3, czyli druk ON-LINE.

 

Deklarację możesz złożyć ON-LINE korzystając z e-deklaracji na Portalu Podatkowym:

https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/e-deklaracje-pcc-sd/formularze-pcc/

 

Przygotuj:

 • Dowód osobisty.
 • Umowę kredytową – znajdziesz w niej numer księgi wieczystej i wysokość hipoteki.
 • Deklarację podatkową PIT, jeśli nie masz profilu zaufanego. Składając deklarację PCC-3 w roku 2020 do autoryzacji będziesz musiał podać dane z PIT za 2018 rok.

 

Jeśli wypełniasz zarówno formularz PCC-3 jak i PCC-3/A to w każdy z formularzy wchodzisz oddzielnie.

 

Kilka wskazówek:

 1. Identyfikator podatkowy – wpisujesz NIP lub PESEL, zależnie od tego, czy jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czy nie, czyli dokładnie ten sam identyfikator podatkowy, jakiego używasz przy rozliczaniu podatku dochodowego.

 

 1. Data dokonania czynności – to data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.

 

 1. Wybór urzędu skarbowego – ten z którym się rozliczasz z podatku dochodowego

 

 1. Deklarację składasz jako „osoba fizyczna” niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy nie.

 

 1. Rodzaj podmiotu – wybierasz „podmiot zobowiązany solidarnie” przy dwóch lub więcej właścicielach lub „inny podmiot” przy jednym właścicielu.

 

 1. Przedmiotem opodatkowania jest „umowa”, terytorium „RP”.

 

 1. W miejscu „ścisłe określenie przedmiotu czynności cywilno-prawnej” możesz wpisać np.

„Wpis hipoteki umownej do kwoty... na rzecz banku... numer umowy kredytowej... z dnia...”.

 

Możesz (nie musisz) wpisać też numer księgi wieczystej, jeśli jest już założona dla nieruchomości.

 

 1. W sekcji dotyczącej obliczenia podatku wybierasz USTANOWIENIE HIPOTEKI i w polu 43 wpisujesz kwotę 19 zł.

pcc-3 hipoteka on-line

 

 1. Wpisujesz liczbę załączników PCC-3/A lub pozostawiasz „zero”.

 

 1. Pomijasz informacje dotyczące spółek.

 

 1. Przechodzisz do autoryzacji i wysyłasz deklarację do US.

   
 2. PAMIĘTAJ, wysłanie formularza PCC-3 on-line nie jest równoznaczne z zapłaceniem podatku. Zaloguj się do swojego banku i wykonaj przelew 19 zł.

 

Wolisz tradycyjnie, papierowo złożyć deklarację PCC-3?

 

Nie ma problemu. Możesz wypełnić ręcznie druk deklaracji PCC-3 i PCC-3/A i złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 

Odpowiednie druki znajdziesz poniżej:

https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/formularze-do-druku-pcc/

 

Szczegółową instrukcję jak wypełnić deklarację PCC-3 z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowieniu hipoteki znajdziesz w tym linku:

 

Instrukcja w pdf PCC-3 hipoteka

 

Zmiana treści hipoteki a PCC-3?

 

Może się zdarzyć, że podpisujesz aneks do umowy kredytowej, którego efektem jest zmiana treści hipoteki. Może to mieć miejsce przy podwyższeniu kwoty kredytu w drodze aneksu albo w sytuacji zaciągnięcia kolejnego kredytu i zabezpieczenia przez bank jedną hipoteką obu wierzytelności.

 

Czynność zmiany treści hipoteki nie wiąże się z podatkiem, nic nie musisz robić. Opodatkowana jest tylko czynność ustanowienia hipoteki, a nie jej zmiany.

 

 

Autor wpisu:

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań
W: Ekspertka.pl
T: 607-212-013 | [email protected]

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście