Kredyt mieszkaniowy z dopłatą

Dopłaty w programie Rodzina na Swoim mogły dostać małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, a także single. Program miał na celu pomóc w nabywaniu własnych mieszkań lub też domów jednorodzinnych. Dopłaty będą wypłacane przez 8 pierwszych lat spłaty kredytu i będą one sięgać 50% wysokości odsetek od kredytu – czyli uprawnieni zapłacą tylko połowę odsetek od kredytu – resztę zapłaci państwo. Wysokość dopłat w programie Rodzina na Swoim związana była z powierzchnią domu czy też mieszkania. W przypadku, gdy mieszkanie miało do 50 m2 a dom do 70 m2 jako podstawę przyjmowało się całość zadłużenia. W przypadku przekroczenia tych powierzchni, jako podstawę naliczania dopłat przyjmowało się tylko część zadłużenia.

W programie Rodzina na Swoim występowały również limity cen za metr kwadratowy powierzchni mieszkania czy domu. W każdym województwie ustalane były ceny, powyżej których nie można już skorzystać z kredytu.

Program Rodzina na Swoim ma być zastąpiony przez program Mieszkanie dla Młodych, który ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 r.

Z założeń MdM wynika, że program ma polegać na dopłacaniu kredytobiorcom do wkładu własnego, który od 2014r. będzie wymagany przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Dopłaty mają zależeć od wielkości rodziny, która będzie chciała kupić nieruchomość z dopłatą. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma dzieci, dopłata wyniesie 15%, rodzina bezdzietna i singiel dostaną 10% wartości mieszkania w ujęciu odtworzeniowym. Oprócz tego - dodatkowe 5 % dostanie rodzina, w której w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie i kolejne dziecko.  Udział w programie będą mogły wziąć osoby, które w chwili ubiegania się o kredyt nie ukończyły 35 roku życia i kupują pierwsze mieszkanie. Ceny kupowanych na kredyt mieszkań również będą musiały mieścić się w widełkach określonych przepisami. Zgodnie z założeniami programu, cena zakupu mieszkania objętego finansowaniem nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw. powierzchni użytkowej w danej gminie. Wskaźnik ten ustala wojewoda.

Program Rodzina na Swoim obowiązywał do końca 2012 roku. Na chwilę obecną nie obowiązuje.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście