Jak bank wypłaca kredyt hipoteczny?

Jak bank wypłaca kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to często jedyny sposób, żeby sfinansować zakup mieszkania lub budowę własnego domu. To skomplikowany produkt i wymaga wielu formalności. Czy wypłata środków z takiego kredytu również trwa długo? W jaki sposób przekazywane są pieniądze?

2021 rok był rekordowy, jeśli chodzi o sprzedaż kredytów hipotecznych. Niestety, rosnące od kilku miesięcy stopy procentowe zahamowały znacznie zainteresowanie takim finansowaniem wśród Polaków. W lutym 2022 roku na przykład zanotowano spadek w segmencie kredytów mieszkaniowych o -24% w porównaniu do lutego 2021 roku. Od początku 2022 roku do końca lutego przyznano prawie o -14% mniej kredytów hipotecznych w ujęciu rocznym (źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/733478/najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-newsletter-kredytowy-bik-2022-03-23). Kto jednak zdecyduje się na taki kredyt, musi nie tylko przebrnąć przez skomplikowane formalności (najłatwiej można to zrobić przy wsparciu doradcy kredytowego), ale i poczekać na wypłatę środków z kredytu hipotecznego.

Komu bank wypłaca kredyt hipoteczny?

Zanim przejdziemy do kwestii, jak bank wypłaca kredyt hipoteczny, należy wyjaśnić, komu tak naprawdę zostaną przekazane pieniądze. To zależy od tego, na jaki cel został zaciągnięty kredyt hipoteczne. Rozwiązania mogą być bowiem różne. Jeśli takim kredytem chcemy sfinansować tylko zakup domu lub mieszkania, pieniądze powędrują na konto sprzedawcy? Dlaczego? Z jednej strony bank chce nam ułatwić załatwienie formalności. Nie musimy wtedy sami martwić się o zrobienie przelewu. Z drugiej – bank jest wtedy pewny, że sprzedawca rzeczywiście otrzyma pieniądze.

Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy kredyt ma nie tylko sfinansować zakup domu lub mieszkania, ale i remont albo wykończenie mieszkania. Przy takiej opcji najpierw bank przelewa pieniądze sprzedającemu nieruchomość, a potem część środków przeznaczonych na remont wędruje na nasz rachunek bankowy. Niekiedy można wykorzystać część kredytu hipotecznego na dowolny cel. W takim przypadku znowu najpierw środki otrzymuje sprzedawca nieruchomości, a potem pozostała kwota jest wypłacana na konto kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny – jak jest wypłacany?

Wypłata środków z kredytu hipotecznego jest uważana przez wielu kredytobiorców za punkt kulminacyjny, zwieńczenie całego procesu kredytowego. Poniekąd tak jest. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze wypłata środków z „hipoteki” to czynność jednorazowa. Aby to wyjaśnić, trzeba najpierw przypomnieć, jak bank wypłaca kredyt hipoteczny. Taka wypłata może mieć formę jednorazową lub w transzach. W pierwszym przypadku środki są wypłacane od razu w całości za pomocą jednego przelewu. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy finansowana kredytem nieruchomość już istnieje. To opcja najczęściej stosowana przy zakupie mieszkań na rynku wtórnym. Kwestia wypłaty kredytu hipotecznego w transzach jest bardziej skomplikowana.

Wypłata kredytu hipotecznego w transzach

Jeśli zastanawiamy się, jak bank wypłaca kredyt hipoteczny, często trzeba będzie odpowiedzieć, że po prostu w transzach. Należy wyjaśnić dokładniej tę kwestię. Transza kredytu hipotecznego to część zaciągniętego przez kredytobiorcę zobowiązania, jaką bank wypłaca w określonym czasie. Taka opcja jest wybierana, gdy kupowany dom lub mieszkanie są dopiero w budowie. Nie wypłaca się wtedy środków w całości ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca dostaje zatem pieniądze stopniowo.

Wypłata kredytu w transzach odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu (załącznik do umowy kredytowej). Transze są wypłacane po realizacji określonego etapu budowy. Wtedy bank sprawdza, czy zadeklarowane prace rzeczywiście zostały wykonane. Jeśli tak, uruchamiana jest kolejna transza. Gdy pojawią się opóźnienia na budowie, kredytobiorca może zawnioskować do banku o zmianę harmonogramu wypłaty transz, a wtedy podpisywane jest aneks do umowy kredytowej.

Karencja w kredycie hipotecznym

W kredycie hipotecznym może pojawić się karencja. Ma to miejsce wtedy, gdy środki z kredytu wypłacane są w transzach. Na czym polega karencja? Rata kredytu hipotecznego składa się z części kapitałowej i części odsetkowej, a do tego często doliczane jest ubezpieczenie kredytu. Gdy środki z kredytu hipotecznego uruchamiane są w transzach, kredytobiorca nie płaci pełnej raty aż do czasu wypłaty ostatniej transzy. Płacone są tylko odsetki oraz wspomniane ubezpieczenie kredytu. Dopiero po ostatniej transzy dochodzi jeszcze część kapitałowa raty.

Kiedy bank wypłaci kredyt hipoteczny?

Zwykle nie jest tak, że zaraz po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej bank wypłaca środki z kredytu hipotecznego. Niestety, trzeba na to poczekać. Zwykle na wypłatę środków trzeba czekać od 7 do 14 dni. W przypadku transz jest oczywiście inaczej. Pierwsza jest płacona krótko po podpisaniu umowy kredytowe, kolejne – według harmonogramu. Ostatnią transzę bank wypłaca zwykle przed zakończeniem budowy, gdy dom osiągnie stan określony w umowie.

Kredyt hipoteczny to skomplikowany produkt, z którym wiąże się wiele formalności. Również wypłata środków z tego kredytu nie zawsze jest prosta. W przypadku transz pieniądze trafiają do odbiorcy zgodnie z harmonogramem, a każdy etap prac budowlanych jest kontrolowany.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 665088934

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście