Kredyt wypłacany w transzach - rozliczenie transz kredytu

Kredyty wypłacane w transzach są to przede wszystkim tzw. Kredyty budowlano-hipoteczne, czyli przeznaczone na budowę domów lub mieszkań. Mówimy tutaj o budowie zarówno we własnym zakresie, czyli budowie domu systemem gospodarczym, jak i zakup nieruchomości w trakcie budowy od dewelopera. Jeżeli inwestycja nie jest zakończona, to płatność za nieruchomość odbywa się zazwyczaj w transzach. Banki uzależniają wypłatę kolejnych transz kredytu od postępu robót budowlanych. Wygląda to w ten sposób, że przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytu, należy udokumentować wykorzystane do tej pory środki na budowę. Banki nie wymagają faktur, a jedynie zdjęcia inwestycji lub wysyłają (w celu zlecenia inspekcji) pracownika banku lub rzeczoznawcę współpracującego z bankiem. Rozliczenie każdej transzy obarczone jest w większości banków kosztem w granicach 200 - 350zł. Zlecenie przez kredytobiorcę wypłaty kolejnej transzy odbywa się na jego pisemny wniosek złożony wcześniej w banku.

Jakie są inne sytuacje, gdy kredyt jest wypłacany w transzach?

Są to najczęściej kredyty mające kilka celów, czyli np. kredyt na zakup mieszkania oaz kredyt na jego wykończenie. W praktyce jest to jeden kredyt ( jedna łączna kwota kredytu rozłożona na raty), ale środki uruchamiane są w transzach, gdyż część z nich trafia bezpośrednio na konto sprzedającego/ dewelopera, a środki na remont/ wykończenie na konto kredytobiorcy. Tutaj warto zaznaczyć, że środki na wykończenie mieszkania przy rynku pierwotnym uzyskamy dopiero po przedstawieniu w banku aktu notarialnego umowy przyrzeczonej lub protokołu odbioru. W przypadku rynku wtórnego podstawą do wypłaty kredytu jest akt notarialny umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. W obu przypadkach mamy ograniczony czas na udokumentowanie zainwestowanych środków zgodnie z przedstawionym do wniosku kredytowego kosztorysem prac remontowych. 

Jeszcze innym przykładem może być refinansowanie kredytu przy jednoczesnym zawnioskowaniu o dodatkowe środki. Wtedy w pierwszej kolejności bank spłaci poprzedni kredyt,  a dopiero później, po przedstawieniu m.in. wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki poprzedniego banku, przeleje pozostałą kwotę.

Podobnie jest w przypadku kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipotecznie. Są to kredyty, w których możemy dokonać konsolidacji kredytu hipotecznego oraz innych kredytów z różnych instytucji finansowych, a także możemy zawnioskować dodatkowo o kwotę na cel dowolny. Taki kredyt jest  zabezpieczony na nieruchomości. W przypadku przedstawionej konstrukcji kredytowej, kredyt taki  jest również uruchamiany w transzach na spłatę poszczególnych zobowiązań. Uruchomienie kolejnych transz uwarunkowane jest przedstawieniem w banku zaświadczeń o spłacie zobowiązań konsolidowanych, a w przypadku kredytu hipotecznego m.in. przedstawieniem kopii złożonego wniosku o  wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej ( na podstawie wydanej wcześniej zgody na wykreślenie, po spłacie zobowiązania, z poprzedniego banku).

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście