Czy warto kupić ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego - gdzie jest haczyk?

W zależności od banku i produktu finansowego czasem ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe. Banki starają się w różny sposób jednak zachęcić swoich klientów do takiego ubezpieczenia także wtedy gdy jest ono dobrowolne. Czy dla klienta jest to opłacalne?

Z pewnością ubezpieczenie kredytu gotówkowego może być pomocnym, szczególnie gdy klient znajdzie się w trudnej sytuacji. To czy takie ubezpieczenie faktycznie będzie korzystne zależy jednak od różnych czynników, dlatego przed zdecydowaniem się na taki krok warto zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ubezpieczeniom kredytów gotówkowych.

Ubezpieczenie kredytu dla banku jest formą zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczenie takie obejmuje najczęściej ryzyko śmierci kredytobiorcy, utraty jego zdrowia lub utraty pracy. Część banków w każdym przypadku wymaga od klientów wykupienia takiego ubezpieczenia, inne pozostawiają taką decyzje samym klientom, jednak najczęściej oznacza to konieczność spełnienia jakichś dodatkowych wymogów.

Pewne jest, że przed wykupieniem jakiegokolwiek ubezpieczenia konieczne jest dokładne zapoznanie się z jego warunkami. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z tego, że jedynie ubezpieczenie na życie pokryje całość zobowiązania kredytobiorcy w przypadku jego śmierci. W przypadku ciężkiej choroby ubezpieczenie takie zapewnia najczęściej spłatę tylko części kredytu. Ograniczona jest także lista chorób, które ubezpieczenie obejmuje swoim działaniem – najczęściej dotyczy zawału serca, udaru mózgu czy nowotworów. Jeśli chorobą na którą zachoruje klient nie znajduje się na takiej liście to kredytobiorcy nie przysługuje żadna pomoc. Najczęściej trzeba także zwrócić uwagę na okres karencji. W większości przypadków choroba w ciągu pierwszych 60 lub 90 dni od podpisania umowy oznacza, że osobie takiej nie przysługują żadne świadczenia.

Na podobne ograniczenia uważać trzeba w przypadku ubezpieczenia od utraty pracy. W jego przypadku osoba ubezpieczona może liczyć wyłącznie na spłatę części kredytu, a warto także upewnić się co do warunków, jakie muszą zostać spełnione, by świadczenie takie przysługiwało. Bardzo istotny jest więc sposób w jaki dana osoba straciła pracę – w przypadku zwolnienia się na własną prośbę czy też za porozumieniem stron świadczenie z tytułu ubezpieczenia najczęściej nie przysługuje. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wygaśnięciu umowy na czas określony czy też rezygnacji z pracy związanej z warunkami umowy czy obniżką wynagrodzenia. Zdarzają się także przypadki, w których ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie w przypadku zwolnień grupowych.

Decydując się na ubezpieczenie kredytu gotówkowego należy więc dokładnie zapoznać się z treścią umowy, by uniknąć w przyszłości sytuacji, w której świadczenie z jego tytułu nie będzie danej osobie przysługiwało.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście