Jak uzyskać kredyt hipoteczny na jednego z małżonków?

Ubieganie się o wspólny kredyt hipoteczny przez małżeństwo daje lepsze możliwości, można uzyskać lepsze warunki finansowania oraz wyższą kwotę zobowiązania. Jednak istnieją sytuacje, gdy korzystniejsze jest wzięcie kredytu przez jednego ze współmałżonków. Dodatkowo nawet gdy małżeństwo ma wspólność majątkową, nie zawsze potrzebna jest zgoda małżonka na uzyskanie kredytu.

Kredyt na mieszkanie zaciągany jest na okres średnio 25 lat. Na 4,2 mln osób spłacających kredyt hipoteczny 841 tys. z nich spłaca go samodzielnie, w pojedynkę. Zobowiązania jednoosobowe stanowią prawie 32% wszystkich czynnych kredytów mieszkaniowych. Udział takich zobowiązań rośnie regularnie od pięciu lat. Na koniec roku 2017 udział hipotek zaciągniętych przez jedną osobę wynosił 28,9%. Na samodzielne spłacanie zobowiązania częściej decydują się panowie (54%) niż panie (46%). Single mają do spłaty łącznie 164,35 mld zł – w tej grupie średnia wartość kredytu do spłaty to 195,37 tys. zł.

W kredytach hipotecznych wziętych w 2021 roku udział liczby kredytów mieszkaniowych otrzymanych przez jedną osobę wynosił 37,8%. Natomiast odsetek zobowiązań zaciągniętych przez dwie osoby (w związku małżeńskim lub partnerskim) wynosił 63,2%. Dodatkowo okazuje się, że kredyty mieszkaniowe zaciągnięte samodzielnie spłacane są dwukrotnie gorzej (1,8%) od kredytów branych w parach (0,8%) (źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/725602/lepszy-kredyt-w-parze-niz-w-pojedynke).

Kredyt hipoteczny na jednego z małżonków – czy to możliwe?

Według polskiego prawa małżeństwo tworzy wspólnotę majątkową i razem odpowiada za wszelkie długi, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie została podpisana umowa dotycząca rozdzielności majątkowej. Przepisy te dotyczą również kredytów hipotecznych. Osoby rozważające kredyt tylko na jednego z małżonków często decydują się na zakończenie wspólnoty majątkowej.

Kredyt hipoteczny na jednego z małżonków różni się od zobowiązania oferowanego małżeństwom. Przy wspólnym finansowaniu obydwoje małżonkowie wchodzą w prawa i obowiązki kredytobiorcy. W związku z tym bank może żądać spłaty od każdego współmałżonka (żony i męża). Dodatkowo muszą oni występować wspólnie, gdyby chcieli dokonać zmian w umowie. Natomiast w przypadku, gdy bank udziela kredytu na jednego z małżonków, wtedy tylko osoba, która zaciągnęła zobowiązanie, kontaktuje się z kredytodawcą, negocjuje warunki umowy, a także dokonuje spłaty rat. Jeśli jednak samodzielny kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązanie, wtedy ważne jest, czy małżeństwo posiada rozdzielność majątkową. Jeśli nie ma takiej umowy, wtedy bank może żądać zwrotu kredytu od współmałżonka, który nie był bezpośrednio kredytobiorcą.

Kiedy można otrzymać kredyt tylko na jednego z małżonków?

Kredyt hipoteczny tylko na jednego z małżonków można dziś dostać praktycznie w każdym banku, jednak oferta taka na ogół ma dodatkowe ograniczenia. Jednym z nich jest zdolność kredytowa, która jest wyższa, jeśli do kredytu przystępują dwie posiadające dochód osoby. Podobnie jest z kwotą kredytu, przy wniosku składanym przez obojga małżonków oferowana jest wyższa suma.

Kredyt na mieszkanie na jednego z małżonków można otrzymać tylko w dwóch przypadkach:

  • gdy małżonkowie mają podpisaną umowę o rozdzielności majątkowej;
  • gdy jeden z małżonków zaciąga zobowiązanie za zgodą drugiego.

Największe szanse na kredyt hipoteczny mają małżonkowie, którzy mają dwa źródła dochodów. Natomiast w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków pracuje tylko dorywczo, jego dochody są niskie lub nie pracuje w ogóle, wtedy warto złożyć wniosek o kredyt hipoteczny na jednego z małżonków.

Kredyt na mieszkanie na jednego z małżonków – zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, decydując się na wzięcie kredytu hipotecznego na jednego z małżonków. Ogólna zasada jest taka, że dwie osoby pracujące mają wyższą zdolność kredytową niż jeden kredytobiorca. Jeśli się okaże, że wnioskujący małżonek ma za niskie dochody, aby otrzymać samodzielnie kredyt na mieszkanie, wtedy warto zdecydować na wspólny wniosek kredytowy. Jeśli jednak jeden ze współmałżonków nie pracuje, ma negatywną historię kredytową lub spłaca własny kredyt hipoteczny, wtedy lepiej zdecydować się złożenie wniosku o kredyt samodzielnie.

Kredyt hipoteczny na jednego z małżonków – dokumenty

Lista dokumentów potrzebnych przy kredycie hipotecznym na jednego z małżonków zależy od indywidualnej polityki banku oraz od celu kredytowania. Podstawą rozpoczęcia procedury kredytowej jest właściwie wypełniony wniosek kredytowy. Dodatkowo bank może wymagać złożenia:

  • dokumentów potwierdzających dane kredytobiorcy, dowód osobisty oraz zgoda współmałżonka na kredyt lub umowa o rozdzielności majątkowej;
  • dokumentów potwierdzających dochody wnioskodawcy, zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę lub wyciąg z konta;
  • dokumentów dotyczących nieruchomości, operat szacunkowy, umowa przedwstępna itp.

Kredyt gotówkowy do 200 tys. zł nie wymaga zgody współmałżonka. Natomiast przy kredycie hipotecznym jest wymagana zgoda drugiego małżonka lub rozdzielność majątkowa. Ograniczenia takie mają chronić interesy drugiej osoby z małżeństwa. Kredyt na jednego z małżonków jest możliwy do uzyskania w większość banków, ale tylko po spełnieniu powyższych wymagań i wykazaniu się odpowiednią zdolnością kredytową.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 884880384

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście