Kredyt hipoteczny na spłatę współwłaściciela nieruchomości

Kredyt hipoteczny to popularny sposób na sfinansowanie zakupu domu lub mieszkania. Jeśli spełnimy warunki i wymagania banku, bez problemu otrzymamy zobowiązanie na całą nieruchomość. Gdy natomiast chcemy wziąć kredyt tylko na część lokalu lub na spłatę współwłaściciela, wtedy finansowanie może być trudniej dostępne lub ograniczone dodatkowymi wymaganiami.

W I kwartale 2022 roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 47 767. Natomiast wartość nowo udzielonych zobowiązań hipotecznych wyniosła 16,932 mld zł. Średnia wartość udzielanego kredyt mieszkaniowego wzrosła do poziomu 351 251 zł. W porównaniu do I kwartału 2021 roku wzrost ten wyniósł 12,16% (nominalnie o 38 089 zł).

Na dzień 31 marca bieżącego roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce wyniosła 2 528 101 sztuk. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zobowiązań hipotecznych na koniec I kwartału 2022 roku wyniósł 511,655 mld zł.

Na koniec I kwartału 2022 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,01%. Natomiast średnie oprocentowanie wyniosło 6,78% (źródło: https://zbp.pl/getmedia/916255d4-4712-42aa-a987-732d17bf50e1/0_AMRON_220525_RaportAmron_Sarfin_1_22_PL_final). Zdecydowania większość tych kredytów została zaciągnięta na  zakup mieszkania lub budowę domu. Czy jednak taki kredyt można zaciągnąć również na spłatę współwłaściciela nieruchomości? W tym artykule skoncentrujemy się na tym zagadnieniu.

Kredyt hipoteczny na spłatę współwłaściciela – czy to możliwe?

Zakup domu lub mieszkania to poważna decyzja, która wymaga dużych nakładów finansowych. Najczęściej taki wydatek jest finansowany zobowiązaniem bankowym i na ogół dotyczy całości nieruchomości. W takim przypadku obowiązują standardowe wymagania i procedury. Trudniej jest, gdy kredytobiorca zamierza wziąć kredyt hipoteczny na spłatę współwłaściciela, czyli tylko na część mieszkania. Zobowiązanie takie jest możliwe, ale nie jest dostępne w każdym banku, do tego jest ograniczone dodatkowymi wymaganiami.

Kredyt hipoteczny na spłatę współwłaściciela mieszkania jest nietypowy, dlatego większość banków będzie go rozpatrywać indywidualnie. Najczęściej otrzymanie zobowiązania na część domu jest możliwe tylko wtedy, gdy nieruchomość posiada dwie księgi wieczyste lub pełną rozdzielność zgodnie z zasadami prawa budowlanego. Kredyt taki dopuszczalny jest także w przypadku, gdy współkredytobiorca (współwłaściciel nieruchomości) udzieli na niego zgodę.

Jak wziąć kredyt hipoteczny na spłatę współwłaściciela mieszkania?

Banki niechętnie udzielają kredytu hipotecznego na spłatę współwłaściciela mieszkania. Wynika to z faktu, że część nieruchomości nie zawsze może stanowić zabezpieczenie hipoteki. Jeśli kredytobiorca w przyszłości nie wywiążę się ze spłaty zobowiązania, wtedy bank miałby trudności ze sprzedażą mieszkania, które w połowie należy do kogoś innego. Taki kredyt jest dopuszczalny tylko w sytuacji, gdy inni właściciele domu wyrażą na to zgodę lub zostanie wydzielona oddzielna księga wieczysta na część nieruchomości. Dodatkowym wymogiem będzie także spełnienie określonych norm budowlanych, m.in. wydzielenie odrębnego wejścia.

Warunki skorzystania z kredytu hipotecznego na spłatę współwłaściciela różnią się w zależności od banku. Procedury kredytowe są podobne do standardowego kredytu hipotecznego. Kredytobiorca musi złożyć wniosek kredytowy i wykazać zdolność kredytową oraz mieć dobrą historię kredytową. Do tego potrzebne jest zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, umowa o pracę, wyciąg z konta lub deklaracja PIT.  Dodatkowo przy kredycie hipotecznym na spłatę współwłaściciela mieszkania, podobnie jak przy tradycyjnym zobowiązaniu, niezbędny jest wkład własny – na ogół wynosi on 20% wartości nieruchomości lub jej części należącej do kredytobiorcy. Przy tak nietypowym finansowaniu bank najczęściej będzie wymagał również wyceny udziału lub części nieruchomości, potrzebny będzie także odpis o wydzieleniu nieruchomości z księgi wieczystej lub zgoda współwłaścicieli mieszkania. Potrzebne mogą okazać się również dokumenty o spełnieniu wymagań budowlanych.

Kredyt hipoteczny na spłatę współwłaściciela – inne rozwiązania

Kredyt hipoteczny na spłatę współwłaściciela mieszkania jest trudniej dostępny i wymaga więcej formalności. Alternatywą dla tego zobowiązania może być kredyt gotówkowy, który jest udzielany na dowolny cel i jest oferowany w wysokich kwotach, jeśli kredytobiorca ma dobrą zdolność kredytową. W sytuacji, gdy kwota pozostała  do spłaty współwłaściciela nieruchomości nie jest bardzo wysoka i mieści się w ramach sumy kredytu gotówkowego, warto złożyć wniosek o takie zobowiązanie, ponieważ jest dużo bardziej dostępne i nie wymaga tylu formalności, co kredyt hipoteczny.

Innym rozwiązaniem jest pożyczka hipoteczna, której zabezpieczeniem może być inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość. W tym przypadku można wnioskować o wysoką kwotę finansowania, jednak musimy mieć na własność mieszkanie inne niż te, którego udziały chcemy spłacić. Dodatkowo takie zobowiązanie wymaga więcej formalności związanych z ustanowieniem hipoteki i wykazaniem zdolności kredytowej.

 

Kredyt hipoteczny na spłatę współwłaściciela to  dobre rozwiązanie, gdy np. otrzymaliśmy mieszkania w spadku lub gdy po rozwodzie jednej ze stron przysługuje tylko połowa domu. Jednak warto wiedzieć, że takie zobowiązanie jest trudno dostępne, nie ma go w ofercie każdego banku, a do tego, aby je otrzymać, trzeba spełnić określone wymagania. 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 667980329

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście