Ubezpieczenie wkładu własnego

Ubezpieczenie wkładu własnego jest to zabezpieczenie kredytu hipotecznego, którego wysokość przekracza ustalony przez bank graniczny wskaźnik współczynnika kredytu do wartości zabezpieczenia. Jest to więc ubezpieczenie stosowane w przypadku, gdy kredytobiorca nie wnosi lub wnosi niski wkład środków własnych w zakup lub budowę nieruchomości. Zwykle wymagany wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości. Choć bank udzieli kredytu z minimalnym wkładem własnym lub w ogóle bez niego, to bezpiecznie się czuje w sytuacji, gdy stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania osiąga poziom 70 – 90%.  Jeśli ten stosunek jest mniejszy, bank każe sobie za to ryzyko płacić. Bo choć to kredytobiorca opłaca ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, w rzeczywistości chroni ono bank.

Zazwyczaj opłata z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu jest jednorazowo pobrana za 3-5 lat z góry, w zależności od banku. Może ona wynieść nawet ponad 4% licząc od kwoty kredytu przekraczającej 70 - 90% wartości nieruchomości - np. wartość nieruchomości wynosi 300 tys. zł, a klient zaciąga kredyt na 250 tys. zł, to te ok. 4% ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zostanie wyliczone od 10 tys. zł, czyli tej kwoty której brakuje do 240 tys. zł (czyli do na przykład 80% wartości nieruchomości). Po upływie tych 3-5 lat bank ponownie sprawdza, jak wysokie jest aktualnie saldo w porównaniu do całości pożyczonej kwoty i, jeśli wciąż stosunek też przekracza 70 – 90%, ubezpieczenie zostaje wyliczone i pobrane na podobnej zasadzie jak wcześniej.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 604126381

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście