Istotne koszty kredytowe

Które koszty kredytowe przegapić najłatwiej?

Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego warto policzyć wszelkie koszty, które związane będą z jego wzięciem oraz późniejszą obsługą. Chodzi oczywiście o prowizję czy oprocentowanie, ale także o koszty, które przez wiele osób nie są dostrzegane. O jakich kosztach mowa i na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Udzielając kredytów hipotecznych (ale także wszystkich innych) bank ma dwa podstawowe cele – pierwszym jest zaspokojenie potrzeb klienta, który takowe zobowiązanie decyduje się zaciągnąć z dowolnych powodów, a drugim jest oczywiście osiągnięcie zysku przez sam bank. Udostępnienie klientowi jakiegokolwiek produktu finansowego przez bank wiąże się niestety z koniecznością zapłacenia przez niego różnych opłat. Do podstawowych opłat należą między innymi prowizja za udzielenie kredytu i jego oprocentowanie, czyli marża banku i stopa rynkowa. Najczęściej jednak klienci muszą ponieść dodatkowe koszty kredytowe takie jak opłata za rozpatrzenie wniosku, ubezpieczenie, opłata za wcześniejszą spłatę czy koszt produktów dodatkowych.

W przypadku opłaty za rozpatrzenie wniosku pobierana jest ona tylko za to, że bank przyjmie do rozpatrzenia wniosek kredytowy, który złożył do niego klient. Naliczana jest ona nawet w przypadku, gdy ostatecznie kredyt nie został udzielony z powodu odmowy banku. Na szczęście dla klientów indywidualnych opłaty takie naliczane są najczęściej w przypadku kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych firm. W przypadku osób prywatnych w zasadzie nie jest ona naliczana nigdy.

Ubezpieczenia dołączane do kredytu mają za zadanie przede wszystkim ochraniać interes klienta oraz banku w przypadku, gdyby ten pierwszy nie był w stanie rzetelnie i terminowo spłacać swoich zobowiązań. Dołączenie do kredytu polisy gwarantuje spłatę zobowiązania na wypadek śmierci kredytobiorcy, jego czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy lub poważnej choroby. Koszt takiego ubezpieczenia doliczany jest najczęściej do raty kredytowej, dlatego ma istotny wpływ na całkowite koszty kredytu.

W przypadku gdy klient chce wcześniej spłacić kredyt (na przykład z powodu wyjątkowo dobrej sytuacji finansowej, która mu na to pozwoli lub w przypadku refinansowania zobowiązania) bank najczęściej pobiera dodatkową prowizję za wcześniejszą spłatę. Wysokość takiej prowizji wynosi najczęściej kilka procent od wysokości kwoty, która pozostała do spłaty przy wcześniejszym zakończeniu kredytu. Najczęściej jednak banki pobierają ją jedynie przez okres pierwszych 3-5 lat kredytu.

Dodatkowe koszty kredytu mogą być także związane z produktami dodatkowymi. Kosztem takim może być na przykład konieczność założenia i prowadzenia konta osobistego, za pomocą którego dokonywana będzie spłata kredytu. Koszt takiego produktu nie ma co prawda znaczenia dla łącznej kwoty zobowiązania zaciągniętego w banku, jednak jest obciążeniem dla budżetu domowego klienta, który musi uiszczać wymagane za prowadzenie takiego rachunku opłaty.

Bardzo istotne jest więc, by przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu dokładnie przeanalizować jego wszystkie koszty. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy zaciągnięte zobowiązanie okazuje się nie tak atrakcyjne jak miało być lub te dodatkowe koszty uniemożliwiają rzetelną jego spłatę.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście