Kredyt mieszkaniowy i koszty z nim związane

Wybierając kredyt mieszkaniowy należy porównać oferty z wielu banków, przeanalizować poszczególne elementy kredytu i wyliczyć, który z banków oferuje warunki decydujące o najniższej racie, o najniższych odsetkach czy kosztach prowizji za udzielenie.

Podstawowymi kosztami związanymi z kredytami mieszkaniowymi są:

  • prowizja pobierana za udzielenie danego kredytu
  • oprocentowanie, które składa się z dwóch części, a mianowicie na stawki bazowej  (WIBOR), na której wysokość bank i kredytobiorca nie mają wpływu, i marżę banku - czyli zarobek podmiotu udzielającego kredytu mieszkaniowego.

Poza wskazanymi wyżej kosztami kredytobiorca musi liczyć się także z innymi wydatkami. Te najczęściej spotykane to:

  • Ubezpieczenia

Ubezpieczenia stanowią jeden z podstawowych kosztów związanych z kredytem mieszkaniowym. Pierwszym ich rodzajem jest chociażby obowiązkowe ubezpieczenie zakupionej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Innym  ubezpieczeniem towarzyszącym kredytowi mieszkaniowemu jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest ono naliczane w przypadku, gdy przyszły kredytobiorca nie posiada żadnych oszczędności i tym samym zaciąga zobowiązanie hipoteczne na 100% wartości nieruchomości. Ubezpieczeniem nieodłącznie związanym z kredytami mieszkaniowymi jest ubezpieczenie pomostowe. Kwota tej ubezpieczenia jest pobierana do czasu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej kredytowanej nieruchomości.

  • Inne opłaty

Koszty kredytowe nie są jedynymi, jakie przyjdzie mu ponieść w przypadku zakupu mieszkania. Do dodatkowych wydatków należą między innymi:

- opłaty notarialne
- opłaty związane z założeniem księgi wieczystej
- koszty sądowe ponoszone z tytułu wpisania hipoteki do księgi wieczystej kupowanej nieruchomości,
- podatek do urzędu skarbowego
- podatek od ustanowienia hipoteki, czyli podatek od czynności cywilno-prawnych

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 604126381

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście