Kupno mieszkania na kredyt

Proces kupna mieszkania na kredyt zaczyna się od określenia ram cenowych mieszkania. Przed rozpoczęciem poszukiwań mieszkania należy sprawdzić zdolność kredytową. Zdolność kredytowa jest wyliczana w różnej wysokości w poszczególnych bankach. Aby wiedzieć, który bank najkorzystniej liczy zdolność kredytową należy wyliczyć ją w kilku bankach. Wyliczenie zdolności kredytowej odpowie na pytanie ile kredytu otrzymasz. Wiedząc ile kredytu otrzymasz, wiesz jakiego mieszkania szukać.

Gdy znajdziesz mieszkanie, podpisuje się umowę przedwstępną. Nie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego, a wystarczy zwykła forma cywilno – prawna. Akt notarialny gwarantuje mocniejsze skutki prawne, ale też kosztuje - wysokość taksy notarialnej jest powiązana z wartością nabywanego mieszkania. Podpisawszy umowę przedwstępną, można wnioskować o kredyt. Po skompletowaniu wymaganych dokumentów i złożeniu ich razem z wnioskiem w banku oczekujemy na decyzję kredytową.

Wydanie pozytywnej decyzji kredytowej oznacza zgodę banku na przyznanie kredytu. Od tego momentu bank daje czas na podpisanie umowy kredytowej.  Mając pewność, że bank udzieli kredytu mieszkaniowego, można przystąpić do podpisania właściwej umowy zakupu. Odbędzie się to u notariusza, w obecności kupującego, sprzedawcy i ewentualnych pośredników reprezentujących strony. Potrzebne będą:

  • akt notarialny poświadczający nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela,
  • aktualny odpis z księgi wieczystej informujący o stanie prawnym nieruchomości,
  • zaświadczenie z banku, że kupującemu został udzielony kredyt na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
  • zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za eksploatację lokalu.

Po podpisaniu aktu notarialnego nadchodzi czas na złożenie w odpowiednim sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste wniosku o ustanowienie hipoteki na zakupionej nieruchomości.

Następnie przedstawiamy w banku potwierdzenie złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki oraz akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.

Na tej podstawie bank przeleje środki z kredytu na konto sprzedającego.

Po wpłynięciu wszystkich środków na konto sprzedającego następuje odbiór mieszkania.

Po zakupie mieszkania należy odwiedzić urząd miasta lub gminy właściwy dla nowego miejsca zamieszkania, celem poinformowania o nowym właścicielu nieruchomości. To dla urzędu jednocześnie informacja o zmieniającym się od tej pory płatniku podatku od nieruchomości. Nie obędzie się bez wizyty w urzędzie skarbowym. Na konto urzędu właściwego z racji dotychczasowego miejsca zameldowania należy zapłacić podatek od ustanowienia hipoteki. Jednocześnie należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o zapłaconym podatku od czynności cywilno-prawnych.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 503722062

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście