Co to jest marża kredytu hipotecznego ?

Marża kredytu hipotecznego - definicja

Co to jest marża kredytu hipotecznego ? Marża kredytu hipotecznego to zysk banku od udzielonego kredytu hipotecznego. Bank indywidualnie ustala wysokość marży kredytowej dla każdego kredytu hipotecznego w oparciu o cel kredytu, kwotę kredytu, rodzaj kredytu, wysokość wkładu własnego kredytobiorcy, czy też tego, czy kredytobiorca skorzysta z dodatkowych usług i produktów banku.  Wysokość marży kredytowej jest ustalana w umowie kredytowej i jeżeli umowa nie przewiduje zmian wysokości marży,  to bank bez zgody klienta nie może jej zmienić. Ustaloną marżę kredytu hipotecznego można zmienić tylko aneksem do umowy kredytowej, po zgodzie obu stron.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście