Ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to ubezpieczenie pomostowe, czyli ubezpieczenie, którego koszt ponoszony jest do czasu dostarczenia do banku dokumentu potwierdzającego prawomocny wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. W tym okresie ubezpieczyciel przejmuje ryzyko, które wiąże się z brakiem zabezpieczenia kredytu. Bank przestaje naliczać opłatę po dostarczeniu dowodu ustanowienia hipoteki na jego rzecz. Ubezpieczenie pomostowe podnosi koszt kredytu i jest płacone przez Klienta w racie kredytu – poprzez podwyższoną marżę.

Inne ubezpieczenia występujące przy kredycie hipotecznym nie są ubezpieczeniami kredytu – przedmiot jaki ubezpieczają jest inny.

Jednym z podstawowych ubezpieczeń występujących przy kredytach hipotecznych jest ubezpieczenie niskiego wkładu. Bank nie chce zazwyczaj finansować więcej niż 80% wartości zabezpieczenia. Chcąc otrzymać kredyt na 100%  wartości zabezpieczenia zazwyczaj ubezpiecza się 20% wartości  kredytu i wtedy można otrzymać 100% wartości zabezpieczenia. Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu to zazwyczaj stawka jednorazowa, która wynosi od 3,5% - 4,5% za okres od 3 do 5 lat płatne z góry przy uruchomieniu kredytu.

Inne ubezpieczenia występujące w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego to ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku zakupu nieruchomości na kredyt jest wymagane zawsze. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych to ubezpieczenie majątkowe. Ubezpieczenie zapobiega stracie, kiedy w przypadku pożaru, czy powodzi kredytowana nieruchomość ulegnie zniszczeniu. Banki nie narzucają firm ubezpieczeniowych, w których należy się ubezpieczyć od zdarzeń losowych – każdy może wybrać firmę ubezpieczeniową samodzielnie. Dla klientów, którzy nie mają czasu na porównywanie ofert, wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z propozycji banku. Sumą ubezpieczenia jest zawsze wartość nieruchomości. Suma ubezpieczenia musi być równa wartości nieruchomości oszacowanej przez bank. Stawki różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście