Jakie dane mogą znaleźć się w ewidencji BIK?

BIK prowadzi ewidencję , w której gromadzi wszystkie ważne informacje na temat aktywności kredytowej Klienta.

 

Ewidencja BIK zawiera następujące elementy:

  • dane identyfikacyjne osoby fizycznej lub prawnej, w tym między innymi numer PESEL, adres zameldowania, stan cywilny
  • wykaz bieżącego zadłużenia (aktualizowany przynajmniej raz w  miesiącu)
  • datę powstania i rodzaj długu,
  • przewidywany okres spłaty,
  • walutę zobowiązania,
  • ewentualne opóźnienia w regulowaniu rat.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 513377300

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście