Co jest ważne przy zaciąganiu kredytu?

Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy zaciągnięciu kredytu

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu konkretnego kredytu warto dokładnie zastanowić się nad tym, który z dostępnych na rynku produktów finansowych w największym stopniu odpowiada celom na jaki ma być przeznaczony.

W przypadku niewielkich zakupów najlepszym rozwiązaniem może być skorzystanie z karty kredytowej lub też zwykłego kredytu konsumenckiego, który umożliwia na zakup ratalny jakiegoś produktu. Z pożyczki gotówkowej z kolei najlepiej jest skorzystać w przypadku nieco większych potrzeb finansowych, które jednak są tymczasowe. Trzeba się jednak liczyć z tym, że jest to najdroższy z produktów finansowych.

Bez względu na to na jaki kredyt się zdecydujemy, konieczne jest przeprowadzenie analizy dotyczącej realnych możliwości wydzielenia z domowego budżetu środków, które umożliwią jego rzetelną spłatę i spokojne życie.

Przed udzieleniem jakiegokolwiek kredytu banki dokładnie analizują sytuację finansową klienta, jednak w żadnym stopniu nie zwalnia to kredytobiorców z samodzielnego dbania o stan własnych finansów. Należy robić wszystko, by zarządzać własnymi finansami w sposób odpowiedzialny i rozsądny.

Poręczenia cudzych kredytów

Poręczenie zaciągnięcia kredytu przez kogoś innego może spowodować, że zostajemy zobowiązani do spłaty kredytu, którego samodzielnie się nie zaciągnęło. Wiele osób, które decyduje się na poręczenie zobowiązania kogoś bliskiego czy znajomego nie do końca zdaje sobie sprawę, że oznacza to, że wyrażają one bezwarunkową zgodę na przejęcie na siebie obowiązku spłaty zobowiązania w sytuacji, gdy główny kredytobiorca tego nie zrobi. Można więc wpaść w kłopoty finansowe nie zaciągając samodzielnie kredytu ani pożyczki.

Bankowe bazy danych

Bank dysponuję różnego rodzaju bazami danych, dzięki którym mają one możliwość przeprowadzenia weryfikacji sytuacji finansowej osoby, która zwraca się do nich z chęcią zaciągnięcia kredytu.

Jedną z takich baz danych jest system BANKOWY REJESTR, który rejestruje opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni i o łącznej wartości co najmniej 200 złotych. Rejestr prowadzony jest przez Związek Banków Polskich, a dane przechowywane są w nim nawet wtedy, gdy dane zobowiązanie wobec banku wygasło. Dzieje się to przez okres 5 lat, gdyż na taki czas przechowywania danych o zadłużeniu bez zgody kredytobiorcy pozwala obowiązujące w Polsce prawo. Rejestr ten jest podstawowym narzędziem, które banki wykorzystują na początkowym etapie oceny ryzyka udzielenia kredytu danej osobie.

Kolejną bazą danych jest Rejestr Dłużników BIG, czyli Biura Informacji Gospodarczej. Gromadzone są w nim informacje o zaległościach finansowych zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. W Polsce funkcjonują trzy różne BIG-i, które zajmują się rejestrowaniem danych dłużników i są to: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów oraz Rejestr Dłużników ERIF. Wszystkie one zajmują się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych, jednak BIG InfoMonitor dodatkowo współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związkiem Banków Polskich (ZBP), dzięki czemu raporty uzupełniane są o dodatkowe informacje pochodzące z tych dwóch instytucji. Łącznie daje to dostęp do ponad 6 milionów informacji o zadłużeniach przedsiębiorców oraz konsumentów.

Rejestr Dłużników BIG zajmuje się odzyskiwaniem należności, a także oceną ryzyka kredytowego. W sytuacji gdy dana osoba trafia do BIG banki, pożyczkodawcy, firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne i leasingowe, a także inne podmioty informowane są o wystąpieniu zaległości finansowych. Znalezienie się w bazie danych BIG oznacza kłopoty z możliwością skorzystania z usług i produktów dostępnych w firmach współpracujących z Rejestrem Dłużników BIG. Szczególnie duże problemy dla dłużnika powoduje znalezienie się w bazie danych BIG InfoMonitor. Najczęściej oznacza to brak możliwości otrzymania kredytu w jakiejkolwiek instytucji bankowej.

Każda osoba ma także możliwość skorzystania z Raportu o Sobie. Jest to dokument, który zawiera informacje o tym czy dana osoba czy podmiot znajduje się w Rejestrze Dłużników BIG, a jeśli tak to jakie są jego zaległości i przez kogo został dopisany do bazy danej. Każdy ma możliwość bezpłatnego skorzystania z Raportu raz na sześć miesięcy. W Raporcie takim zawarte są informacje negatywne, ale także pozytywne, np. o rzetelnie spłaconych zobowiązaniach. Dodatkowo znajdują się w nim dane dotyczące podmiotu wprowadzającego dane danego dłużnika do bazy. W przypadku znalezienia się w nim nieprawdziwych informacji każda osoba ma prawo domagać się ich zmiany.

Kolejną z baz danych o zadłużeniach jest Raport InfoDług. Jest to kompleksowe zestawienie dotyczące zaległych zobowiązań Polaków oraz klientów o podwyższonym ryzyku. Jednym z działań jest prezentowanie analiz dotyczących opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez konsumentów opierając się o informacje, które gromadzone są przez BIG InfoMonitor, Biuro Informacji Kredytowej i Bankowy Rejestr Dłużników Związku Banków Polskich. Są to działania edukacyjne i informacyjne, które mają na celu zwiększanie świadomości finansowej Polaków.

Dlaczego Polacy wpadają w długi?

Powodów, które sprawiają, że ludzie wpadają w problemy finansowe jest wiele. Do najczęściej spotykanych zaliczyć należy między innymi:

  • dokonywanie niepotrzebnych i nieprzemyślanych zakupów – dotyczy to sprzętu elektronicznego, odzieży czy innych dóbr luksusowych, które nie są niezbędne do życia,
  • wydawanie całych dochodów na bieżąco – brak myślenia o przyszłości, związany z tym brak oszczędzania,
  • zaprzestanie terminowych spłat zobowiązań – dotyczy to czynszu, rachunków, opłat za telefon,
  • brak umiejętności w posługiwaniu się kartami kredytowymi – niepilnowanie trzymania się okresu bezodsetkowego,
  • korzystanie z kredytów gotówkowych i samochodowych w nadmiarze – nie warto wszystkiego kupować na raty, czasem lepiej odczekać z zakupem jakiś czas i później dokonać go za gotówkę,
  • spłata starych zobowiązań poprzez zaciąganie nowych – powoduje to wpadanie w spiralę zadłużenia, a nie wydostanie się z ciężkiej sytuacji.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście