Jak będzie wyliczone dofinansowanie wkładu własnego w programie MdM?

Mieszkanie dla Młodych – MdM to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego).

Program MdM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie musi występować w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Jednak nabywcy, którzy wychowują co najmniej troje dzieci i począwszy od 1 września 2015r. złożą wniosek o dofinansowanie wkładu własnego,  nie muszą spełniać warunku dotyczącego limitu wieku, a także są zwolnieni z warunku nieposiadania własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego przed ubieganiem się o finansowe wsparcie.

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (rzeczywistej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m kw), bądź 50 m kw (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m kw).

Dla osób wychowujących troje i więcej dzieci, limit powierzchni użytkowej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego to rzeczywista powierzchnia użytkowa dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 65 m2, bądź 65 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 65 m2).

W przypadku, gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje własne lub przysposobione dziecko, to kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi:

  • 150% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania jednego dziecka
  • 200% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania dwojga dzieci
  • 300% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania trojga lub większej liczby dzieci

Dodatkowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu MdM, i którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nabytego mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko.

Kwota dodatkowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 509024333

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście