Wyliczenie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu łącznie z odsetkami w określonym z bankiem terminie. Na zdolność ma wpływ wiele czynników, dlatego należy porównać oferty kredytów przynajmniej w kilku bankach. Po to, by upewnić się, co w każdym z nich brane jest pod uwagę podczas oceniania naszej zdolności.

Podstawowymi czynnikami branymi  przez bank pod uwagę, przy wyliczeniu zdolności kredytowej, są dochody i zobowiązania, wiek kredytobiorcy, czy liczba osób w gospodarstwie domowym. 

Główny element wyliczenia zdolności kredytowej to dochody.  Dochody muszą być stałe i powtarzalne. Do podwyższenia dochodów nie wystarczy jedna premia czy też nagroda wypłacona przez pracodawcę. Bank nie uzna elementu tego dochodu za stabilny i regularny, to samo dotyczy umów zlecenia i o dzieło. Jednorazowa umowa jest niewystarczająca by wzięto ją pod uwagę i zaakceptowano do wyliczenia zdolności kredytowej.

Raty, każdego z posiadanych przez nas wcześniej zaciągniętych kredytów wpływają na wyliczenie zdolności kredytowej – zmniejszają ją. Spłata posiadanej pożyczki, karty czy kredytu pozytywnie wpłynie na wyliczenie zdolności kredytowej. Wydłużenie okresu kredytowania również wpływa pozytywnie na wyliczenie zdolności kredytowej - miesięczne raty ulegną obniżeniu, dzięki czemu nasza zdolność kredytowa ulegnie podwyższeniu.  

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście