Opłata adiacencka

Jeżeli posiadałeś grunt, który na przykład podzieliłeś  na mniejsze działki – możesz być obciążony opłatą adiacencką.

Opłata adiacencka to rodzaj opłaty za działania gminy, w wyniku których rośnie wartość Twojej nieruchomości – zazwyczaj  działki. Opłata adiacencka może być nałożona przy podziale gruntów albo w sytuacji, gdy samorząd  poprawi infrastrukturę w okolicy -  zbuduje drogi czy kanalizację. Ustawa  przewiduje, że organ samorządu może ustalić opłatę adiacencką, jeśli w wyniku inwestycji samorządu w infrastrukturę techniczną albo przy podziale i scalaniu gruntów wzrosła wartość nieruchomości -  na przykład naszej działki. Nasze prawo dość wąsko określa zakres nakładów, które mogą  stanowić podstawę wprowadzenia opłaty adiacenckiej. W  innych krajach ten  zakres jest szerszy i może  dotyczyć również szkół, basenów, parków, budynków rekreacyjnych. Opłata nie jest ona obowiązkowa - urzędnicy mogą, ale nie muszą jej egzekwować  -  ustawa przewiduje okres 3  lat od  chwili poprawy infrastruktury, w którym to okresie urzędnicy mogą podjąć decyzję o naliczeniu opłaty. Opłata jest naliczana od wzrostu wartości nieruchomości. Gmina może zażądać maksymalnie 50 % różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń zwiększających wartość, a wartością po ich wybudowaniu.

Zmianę w wartości nieruchomości określa rzeczoznawca.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 793012206

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście