Leasing - czym jest? Czy to się opłaca? Dla kogo?

Leasing to najprościej mówiąc umowa, w której jedna strona przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty.

Stroną, która przekazuje obiekt jest leasingodawca, a stroną która przejmuje do korzystania daną rzecz jest leasingobiorca.

Leasingi dzielą się na:

- leasingi operacyjne (usługowy) – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek VAT.

- leasingi finansowe (kapitałowe) - polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

- leasingi zwrotne - występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing, dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki.

- leasingi konsumenckie - zwany też prywatnym – przeznaczony dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Leasing na bardzo wiele zalet, niektórymi z nich są:

- najważniejszym plusem jest dostępność dla przedsiębiorców takiego finansowania,

- niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,

- optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),

- możliwość rozliczenia podatku VAT

Podsumowując, Leasing jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który jest płatnikiem podatku VAT, dla przedsiębiorcy który w swoim biznesie potrzebuje maszyn bądź urządzeń budowlanych czy też rolnych i szuka dodatkowych kosztów by zapłacić mniejszy podatek.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście