Czy możliwe jest zwiększenie kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to długoletnie zobowiązanie przyznawane na wysoką kwotę. Najczęściej jest wykorzystywane na zakup mieszkania lub budowę domu. Zobowiązanie to często jest wypłacane w transzach, jego wysokość jest zgodna z wartością nieruchomości. Jednak już w trakcie realizacji kredytu może się okazać, że pieniędzy nie wystarczy na dokończenie budowy lub na wykończenie mieszkania. W takich przypadkach czasami możliwe jest zwiększenie kredytu hipotecznego.

Pod koniec roku 2021 łączna wartość portfela kredytów mieszkaniowych w Polsce po raz pierwszy przekroczyła wartość 500 mld zł. Natomiast liczba czynnych umów kredytowych wzrosła do 2 538 814 sztuk. W ostatnim kwartale 2021 roku średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego wzrosła o 2,88%, osiągając wartość 340 tys. zł.

Tylko od początku lipca do końca września  2021 roku banki udzieliły 68 353 nowych kredytów hipotecznych o łącznej wartości 23,229 mld zł. To oznacza kwartalny wzrost o 2% liczby kredytów oraz ich wartości o 4,94%. Skala wzrostu zainteresowania zobowiązaniami mieszkaniowymi jest najlepiej widoczna w porównaniu do tego samego okresu roku 2020. W liczbie nowych kredytów nastąpił wzrost o 40,12%, a w ich wartości – aż o 64,27% (źródło: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Rekordowy-rok-w-hipotekach-i-dalsze-wzrosty-cen-mieszkan).

Dobranie kredytu hipotecznego – na czym polega?

Dobranie kredytu hipotecznego to nic innego jak zwiększenie kwoty głównej uzyskanego już w banku finansowania. Dodatkowe środki kredytobiorca może otrzymać tylko po złożeniu wniosku i po dobrym uzasadnieniu powodu zwiększenia kwoty kredytu. Jednak samo złożenie wniosku nie oznacza, że bank automatycznie przychyli się do prośby klienta. Zanim instytucja finansowa podejmie decyzję o zwiększeniu kwoty kredytu hipotecznego, ponownie zbada zdolność kredytową wnioskodawcy i sprawdzi cel, na jaki mają być przeznaczone dodatkowe środki. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym, jest udzielany na kupno lub budowę nieruchomości. Jeśli kredytobiorcy zabraknie pieniędzy na dokończenie budowy domu, wtedy bank pozytywnie rozpatrzy wniosek. Gdy jednak dodatkowe środki mają być przeznaczone na wyposażenie kuchni lub zakup mebli do mieszkania, wtedy kredytobiorca może otrzymać negatywną decyzję banku w sprawie dobrania kredytu hipotecznego.

Jak wnioskować o zwiększenie kredytu hipotecznego?

Procedura złożenia wniosku o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego, rodzaj potrzebnych dokumentów oraz koszty takiej usługi zależą od banku. Najlepiej dowiedzieć się w instytucji finansowej, gdzie mamy kredyt hipoteczny, czy można skorzystać z takiego rozwiązania, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach jest ono dopuszczalne. Dobranie kredytu hipotecznego wymaga ponownej weryfikacji zdolności kredytowej kredytobiorcy, dlatego do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. Wyższa kwota kredytu wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania, koniecznością podwyższenia raty i sporządzeniem aneksu do umowy kredytowej. Wszystkie te procedury wymagają sprawdzenia sytuacji materialnej klienta, wyceny nieruchomości, a także powodują dodatkowe koszty dla kredytobiorcy. Wniosek o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego można złożyć osobiście w placówce banku, listem poleconym lub online, jeśli kredytodawca dopuszcza taką możliwość składania dokumentów.

Wniosek o dobranie kredytu hipotecznego można złożyć także w czasie trwania spłaty pierwotnie wziętego zobowiązania. Istotny jest powód zwiększenia kwoty finansowania, to najczęściej on wpływa na decyzję banku o podwyższeniu kredytu.

Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego – czy jest możliwe?

Wiele banków przychyli się do wniosku o podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego, jeśli cel, na który będą przeznaczone środki, będzie dobrze uzasadniony i będzie związany z nabytą lub budowaną nieruchomością. Jednak warto wiedzieć, że kredytobiorca nie może otrzymać wyższej kwoty kapitału kredytowego niż 80-90% wartości kredytowanej nieruchomości. Banki zawsze rozpatrują indywidualnie wnioski o zwiększenie kredytu. Kredytobiorca, składając taki wniosek, może zdecydować się na negocjacje kredytu hipotecznego z bankiem. Musi także posiadać wkład własny, najczęściej jest to 20% kwoty kredytu, o którą wnioskujemy.

Jakie są koszty dobrania kredytu hipotecznego?

Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego jest traktowane przez bank jak udzielenie nowego produktu, dlatego związane ze zobowiązaniem warunki i koszty mogą być inne, niż te obowiązujące przy pierwotnej umowie kredytowej. Kredytobiorca musi zapłacić wszystkie opłaty, prowizje i marże wyliczane na podstawie średniej ważonej. Prowizja za udzielenie dodatkowej kwoty kapitału kredytowego wyliczana jest w postaci kilku procent od założonej kwoty. Zwiększenie kredytu hipotecznego spowoduje, że zobowiązanie stanie się droższe, a rata kredytu wzrośnie.

Dobranie kredytu hipotecznego to rozwiązanie dostępne w większości banków. Jednak wnioskować o nie można tylko w instytucji finansowej, w której mamy już kredyt hipoteczny. Zwiększenie kredytu wiąże się z ponownym wyliczenie zdolności kredytowej oraz sporządzeniem aneksu do umowy kredytowej. Dodatkowo wymaga złożenia wniosku, a także spowoduje zwiększenie raty kredytu.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 791792013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście