Jak sprawdzić stabilność finansową dewelopera?

Istnieje szereg możliwości sprawdzenia sytuacji dewelopera, którego mieszkaniem jesteśmy zainteresowani.

W pierwszej kolejności warto zapoznać się z odpisem z rejestru przedsiębiorców dotyczącym dewelopera. Dostęp do takiego odpisu jest możliwy poprzez stronę internetową. Dokument ten powinien zawierać informację między innymi o tym, czy dany deweloper składa regularnie do sądu rejestrowego swoje sprawozdania finansowe oraz czy znajduje się w stanie upadłości. Możliwe jest również dla każdego zainteresowanego zapoznanie się z dokumentacją rejestrową dewelopera, w tym z jego sprawozdaniami finansowymi, bezpośrednio w sądzie rejestrowym. Złe wyniki finansowe odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych, a także sam fakt ich niezłożenia, mogą stanowić istotny sygnał alarmujący dla potencjalnego nabywcy.

Oprócz tego wspomniana ustawa o ochronie praw nabywcy nakłada na dewelopera obowiązek umożliwienia osobie zainteresowanej nabyciem mieszkania zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi dewelopera i dokumentacją dotyczącą inwestycji, w tym między innymi z odpisem ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości czy pozwoleniem na budowę. Zgodnie z ostatnimi wymogami, deweloper ma także obowiązek doręczyć osobom zainteresowanym prospekt informacyjny dotyczący danej inwestycji, który zawiera dane istotne dla weryfikacji jego wiarygodności.

Można także przyjrzeć się formie prawnej w jakiej działa deweloper oraz jego strukturze właścicielskiej. Deweloper działający w formie spółki kapitałowej wydaje się być podmiotem bardziej przejrzystym, choćby z uwagi na obowiązki sprawozdawcze względem sądu rejestrowego, niż deweloper działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

W przypadku dewelopera działającego właśnie w formie spółki kapitałowej, należy zwrócić uwagę na wysokość jego kapitału zakładowego. Deweloper, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z najniższym możliwym kapitałem zakładowym i realizuje inwestycję o wartości wielu milionów złotych może nie wydawać się wiarygodny.

W zobrazowaniu sytuacji dewelopera duże znaczenie może mieć również ilość uprzednio zrealizowanych przez niego inwestycji. Warto również poszukać informacji o deweloperze w internecie, a także porozmawiać ze znajomymi.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 793012206

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście