Czy ustawa o kredycie hipotecznym zmieniła stare umowy ?

Ustawa o kredycie hipotecznym a stare umowy

03.02.2020 r.

Pan Tomasz napisał do mnie z takim oto problemem:

"Przeczytałem Pani artykuł o zmianach w kredytach hipotecznych, jednakże nie znalazłem w nim odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Czy ustawa ta powinna zobligować banki do zmiany umów kredytowych zawieranych przed wejściem tej ustawy w życie. Mianowicie w 2008 r. zaciągnąłem kredyt hipoteczny. W roku 2018 zrefinansowałem go w innym banku. Za wcześniejszą spłatę kredytu bank naliczył mi opłatę zgodnie z umowa kredytową z 2008 r. W tym czasie w życie weszła już ww. Ustawa. Stad moje pytanie czy bank miał do tego prawo, czy powinien zmienić zapisy zgodne z ustawą. Według umowy nie mogłem spłacać kredytu przez okres 2  lat, a później miałem opłacić opłatę w wysokości 2 procent za spłatę całości kredytu." 

Odpowiedź brzmi NIE, banki nie były zobligowane do zmiany starych umów. Ustawa o kredycie hipotecznym ma zastosowanie dla umów o kredyt hipoteczny podpisywanych od dnia wejścia w życie nowych regulacji tj. od 22 lipca 2017 roku.

Wskazuje na to artykuł 85, punkt 2 ustawy:

"Do umów o kredyt hipoteczny oraz umów o kredyt konsumencki, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe."

 

Źródło: Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami [Dz.U. 2017 poz. 819]

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań
W: Ekspertka.pl
T: 607-212-013 | [email protected]

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście