Wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową z księgi wieczystej

opłata przekształceniowa wykreślenie roszczenia

Od dnia 1 stycznia 2019 r. w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zmieniło się  w prawo własności tych gruntów.

 

W KW nieruchomości, które kwestia przekształcenia objęła pojawił się w dziale III wpis roszczenia o opłatę przekształceniową.

 

Roszczenie o opłatę przekształceniową jest wpisywane z urzędu do księgi wieczystej, ale o wykreślenie tego roszczenia musisz zadbać sam.

 

Zgodnie z art. 7 pkt. 10 wymienionej ustawy od wniosku sądowego o wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową zapłacisz:

 

  • 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
  • 75,00 zł w pozostałych przypadkach.

 

Wniosek do sądu można pobrać z tego linku: pierwszy formularz KW-WPIS  .

Żądanie należy sformułować w punkcie 7 np. „wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową z działu III księgi wieczystej itd.  …”. Załącznikiem do wniosku będzie zaświadczenie o uregulowaniu opłaty.

 

Po zapłacie całej należności z tyt. opłaty przekształceniowej i uzyskaniu urzędowego zaświadczenia o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej musisz udać się do sądu. Księga wieczysta nie „wyczyści się” sama. 

 

Autor wpisu

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań
W: Ekspertka.pl
T: 607-212-013 | [email protected]

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście