Co to jest zdolność kredytowa ?

Zdolność kredytowa to zdolność osoby lub podmiotu gospodarczego do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym między bankiem a kredytobiorcą. Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników, a praktycznie każdy bank liczy zdolność kredytową w sposób indywidualny.

 Podstawowymi czynnikami branymi  pod uwagę, przy liczeniu zdolności kredytowej, są:

  • łączna wysokość dochodów i źródło ich pozyskiwania;
  • forma zatrudnienia – czy umowa o pracę, czy umowa zlecenie, czy działalność gospodarcza;
  • wiek kredytobiorcy;
  • liczba osób w gospodarstwie domowym;
  • łączne zobowiązania finansowe

Zdolność kredytowa ma gwarantować, że będziesz w stanie oddać do banku pożyczone pieniądze.  Analiza zdolności kredytowej jest skomplikowanym procesem, który zależy od wielu czynników, w tym m. in. od: przeznaczenia środków finansowych, kwoty kredytu, okresu spłaty, wysokości i stabilności dochodów.

Aby dokładnie dowiedzieć się jaką zdolność kredytową masz w danym banku powinieneś porównać oferty kredytów przynajmniej kilku banków.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 500280218

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście