Czy da się ominąć negatywne skutki ustawy gruntowej?

Od 30 kwietnia 2016 r. zgodnie z zapisami ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585) obrót ziemią rolną został istotnie ograniczony. Sprzedaż takiej nieruchomości może zostać dokonana tylko na rzecz ograniczonego kręgu podmiotów, do którego zaliczają się m.in. rolnik indywidualny, Kościół, inne związki wyznaniowe, osoby bliskie zbywcy lub Skarb Państwa. Przy czym nabycie przez rolnika indywidualnego wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, m.in. prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 10 lat. 

Ustawodawca zostawił jednak istotną furtkę prawną obejmującą możliwość sprzedaży nieruchomości rolnych dowolnemu podmiotowi. Furtką tą jest jedna z form postępowania restrukturyzacyjnego – postępowanie sanacyjne. Na podstawie art. 2a ust. 3 pkt 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przepisy ust. 1 i 2 (czyli zakaz zbycia nieruchomości rolnej) nie dotyczą bowiem nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. Postępowanie sanacyjne – zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm. – dalej: p.r.), ma na celu zawarcie układu z wierzycielami, a także doprowadzenie do uzdrowienia sytuacji ekonomicznej dłużnika. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 6 powyższej ustawy działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które mają na celu przede wszystkim przywrócenie mu zdolności do wykonywania zobowiązań. Przy zastosowaniu tej procedury może więc nastąpić wydanie nieruchomości rolnej, a jej nabywcą może być wówczas jakikolwiek podmiot, bez żadnych ograniczeń, czyli np. podmiot zagraniczny lub potencjalny deweloper.

Zbywającym nieruchomość rolną w ramach postępowania sanacyjnego może być także rolnik – istotne jest tylko, aby prowadził on także działalność gospodarczą obejmującą przedmiotową nieruchomość rolną. Wykorzystanie postępowania sanacyjnego wymagać jednak będzie asysty doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, który uczestniczy aktywnie w procesie sanacyjnym, kontrolując wraz z sędzią komisarzem prawidłowość procesu restrukturyzacyjnego.

Żródło: gazetaprawna.pl

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 533599335

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście