Zbigniew Moczkowski

Ekspert Kredytowy Klientów Indywidualnych, Ekspert Kredytowy Firm
Porównania kredytów, rankingi kredytowe, wyliczanie zdolności kredytowej, wyliczanie rat kredytów – bezpłatne konsultacje

Chętnie pomogę!

Wybiorę najlepsze rozwiązanie. Moje usługi są bezpłatne.

Zadzwoń do mnie: 792080712 lub zostaw swój numer. Oddzwonię!

Ile ważne jest zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek do ZUS ważne jest miesiąc, choć zdarzają się sytuacje, że niektóre banki indywidualnie mogą zaakceptować zaświadczenie "kilka dni po terminie". W indywidualnych przypadkach może to być dłuższy...

Czytaj dalej

Nietypowa konsolidacja

Klient miał rozpoczętą budowę domu i nie mógł uzyskać kredytu na dokończenie tej budowy. Kilka miesięcy biegał po bankach i nie mógł uzyskać kredytu, bo nigdzie nie wychodziła mu zdolność kredytowa. Prowadził własną firmę i posiadał wiele różnych...

Czytaj dalej

Zaległości ZUS a kredyt

Czy mogę uzyskać kredyt hipoteczny jeżeli zalegam z podatkami lub składkami ZUS? W przypadku zaległości podatkowych i ZUS bank odmówi kredytu. Potraktuje to jako zaległości w spłacie zobowiązań podobnie, jak w przypadku nieterminowego...

Czytaj dalej

Czy kupowany lokal użytkowy może być zabezpieczeniem kredytu?

Banki zabezpieczają się na tego typu nieruchomościach. W rozmowie z doradcą kredytowym warto dokładnie opisać lokal. Banki w różny sposób podchodzą do tego typu zabezpieczeń kredytu hipotecznego. Niektóre banki zabezpieczą się tylko na lokalu w...

Czytaj dalej

Kto ma dostęp do informacji zgromadzonych w BIK?

Dostęp do tych danych mają instytucje upoważnione, typu prokuratura, sądy oraz banki i SKOK-i współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że banki i SKOK-i, a więc instytucje ustawowo upoważnione do udzielana kredytów, mogą wysłać do...

Czytaj dalej

Czy dochód z umów zleceń, kontraktów, umowy o dzieło są akceptowane przez bank jako źródło dochodu?

Tak, tego typu źródła dochodów są akceptowane przez banki udzielające kredytów hipotecznych, ale pod warunkiem, że mają charakter stały. Kredytobiorca będzie musiał udokumentować, że umowa trwa już od jakiegoś czasu (minimum 6 miesięcy) lub jeżeli...

Czytaj dalej

Gdzie można sprawdzić, czy na kupowanej nieruchomości nie ma obciążeń lub służebności?

Podstawowym dokumentem, do którego trzeba sięgnąć w takim przypadku to księga wieczysta nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne i każdy ma do nich dostęp. Posiadając numer księgi wieczystej najłatwiej jest sprawdzić to za pośrednictwem Internetu...

Czytaj dalej

Posiadam stary dom na wsi. Chciałby zaciągnąć pożyczkę pod jego zabezpieczenie.

Bank może odmówić przyjęcia jako zabezpieczenie kredytu takiej nieruchomości, zwłaszcza jeżeli dom jest w złym stanie technicznym. Czasami rozwiązaniem takiego problemu może być powiększenie kwoty kredytu z przeznaczeniem na remont domu. Niektóre...

Czytaj dalej

Nieruchomość osoby nieletniej a kredyt

Czy bank zabezpieczy się na nieruchomości należącej do osoby nieletniej? Praktycznie nie ma takiej możliwości. W takich przypadkach zgodę na obciążenie nieruchomości hipoteką musi wyrazić sąd rodzinny i opiekuńczy, dlatego banki unikają...

Czytaj dalej

Jeżeli działalność rozliczana jest w formie podatku zryczałtowanego - czy mogę ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Banki z reguły akceptują ten sposób rozliczania dochodów z działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że w PIT-28 widnieją tylko informacje dotyczące przychodów podatnika. Nie ma informacji o kosztach i dochodzie. Dlatego też każdy bank...

Czytaj dalej

Czy kredyt hipoteczny w PLN jest całkowicie bezpieczny?

W przypadku kredytów zaciąganych w PLN nie istnieje ryzyko kursowe, dlatego też kredytobiorcy nie muszą się obawiać zmiany wysokości rat spowodowanych zmianą kursów walutowych, np. Euro czy CHF. Istnieje natomiast możliwość zmiany oprocentowania...

Czytaj dalej

Osoba niespokrewniona jako współkredytobiorca

Czy osoba niespokrewniona z kredytobiorcą może przszystąpić do kredytu hipotecznego? Tak. Banki przewidują taką możliwość. W większości banków można dołączyć do kredytu osobę niespokrewnioną na przykład w celu zwiększenia zdolności kredytowej....

Czytaj dalej

Jestem poręczycielem innego kredytu. Czy przeszkodzi mi to w uzyskaniu kredytu hipotecznego?

Wcześniejsze poręczenie kredytu nie stanowi problemu w uzyskaniu kolejnego kredytu. Bank oceni zdolność kredytową przyjmując do analizy raty poręczanych kredytów. Jeżeli dochody będą na odpowiednim poziomie przy uwzględnieniu poręczonych...

Czytaj dalej

Frankowicz wygrał z bankiem

Kredytobiorca otrzyma blisko 20 tys. zł odszkodowania oraz korzystne warunki dalszej spłaty kredytu. Banki mają się czego obawiać. Frankowicz wygrał proces z bankiem, który udzielił mu kredytu. To pierwszy taki przypadek w historii polskiego...

Czytaj dalej

Zakład pracy jest postawiony w stan likwidacji - czy uzyskam kredyt hipoteczny?

Nie. Bank nie ma pewności czy klient będzie miał możliwość spłaty raty kiedy zakład zostanie rozwiązany. W przypadku, kiedy zakład pracy jest w stanie likwidacji banki z reguły odmawiają udzielenia kredytu hipotecznego.

Czytaj dalej

Posiadam emeryturę pomostową, czy jest ona akceptowana przez bank jako główne źródło dochodu?

Tak, nie powinno być problemu z zaakceptowaniem przez banki emerytury pomostowej, jako źródła dochodu przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.                                                                     

Czytaj dalej

Czy renta rodzinna jest akceptowanym źródłem dochodu przez bank?

Nie. Bank nie akceptuje tego rodzaju źródła dochodu ze względu na to że świadczenie takie nie ma charakteru bezterminowego, jak na przykład emerytura czy renta stała. Poza tym renta rodzinna jest obwarowana dodatkowymi wymogami i w przypadku ich...

Czytaj dalej

Moje mieszkanie nie posiada księgi wieczystej - czy mogę wnioskować o kredyt hipoteczny?

Jeżeli jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można wystąpić z wnioskiem o kredyt. Bank przygotuje w trakcie procesu kredytowego dokumenty do założenia księgi wieczystej, które przed wypłatą kredytu trzeba będzie złożyć w sądzie...

Czytaj dalej

Cross-selling przy kredycie hipotecznym

Co to jest tzw. cross-selling w przypadku kredytu hipotecznego? Cross-selling to ogólnie mówiąc połącznie produktów w celu obniżenia ceny kredytu. Możemy np. negocjować obniżenie marży deklarując założenie w banku konta, karty kredytowej,...

Czytaj dalej

Kredyt hipoteczny a służba wojskowa

Czy trzeba mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, żeby uzyskać kredyt hipoteczny? Nie ma takiej konieczności. Większość banków nie wymaga uregulowanego stosunku do służby wojskowej i jeżeli klient spełnia wymagania banku bez problemu...

Czytaj dalej

Gdzie mogę sprawdzić, czy miałem kiedyś zaległości?

W celu sprawdzenia historii kredytowej należy zwrócić się do Biura Informacji Kredytowej (BIK) z prośbą o raport kredytowy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać bezpośrednio na www.bik.pl. Kolejną dobrą metodą sprawdzenia raportu BIK jest...

Czytaj dalej

Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego

Kiedy otrzymam harmonogram spłaty kredytu hipotecznego? Banki wysyłają harmonogram spłaty po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy na adres korespondencyjny podany przez kredytobiorcę. Z reguły robią to w ciągu 7 dni od dnia...

Czytaj dalej

Czy jest jeden standardowy druk zaświadczenia o zarobkach akceptowany przez wszystkie banki?

Nie ma jednego uniwersalnego druku dla wszystkich banków. Każdy bank wymaga informacji o zatrudnieniu i wysokości dochodów na własnym formularzu. W indywidualnych przypadkach bank może się zgodzić na inny formularz, pod warunkiem, że podane na nim...

Czytaj dalej

Spłacałem kiedyś raty z opóźnieniem kilku dni. Czy może to stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu?

Spłacałem kiedyś raty z opóźnieniem kilku dni. Czy może to stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu? Nie powinno to stanowić problemu. Opóźnienia w płatnościach rat do 30 dni przyjmowane są z reguły, jak kredyty spłacane terminowo.

Czytaj dalej

Wycena nieruchomości a kredyt hipoteczny

Czy mogę zlecić wycenę nieruchomości dowolnemu rzeczoznawcy majątkowemu? Nie. Przed zleceniem wyceny należy się upewnić, czy rzeczoznawca jest na liście rzeczoznawców honorowanych przez bank, w którym zamierzamy wnioskować o kredyt...

Czytaj dalej

Zabrakło mi środków z kredytu na budowę domu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Banki dają możliwość podwyższenia kwoty kredytu o ile docelowa wartość nieruchomości oraz zdolność kredytowa na to pozwoli. Jeżeli od zaciągnięcia kredytu upłynął dłuższy okres (powyżej 3 miesięcy) bank może poprosić o zaktualizowanie dokumentów:...

Czytaj dalej

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na zakup działki rekreacyjnej?

Tak, istnieje taka możliwość, ale bank poprosi o zabezpieczenie kredytu inną nieruchomością. Działka rekreacyjna nie jest mile widzialnym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.

Czytaj dalej

Czy jeżeli mam kredyt mieszkaniowy na 30 lat to muszę bankowi oddać odsetki za 30 lat?

Bank nalicza odsetki tylko do momentu całkowitej spłaty kredytu, czyli za okres faktycznego wykorzystania kredytu. Tak więc, jeżeli kredytobiorca zaciągnął kredyt hipoteczny na 30 lat, a spłaci go po 10 latach - zapłaci odsetki tylko za 10 lat.

Czytaj dalej

Kredyt a ubezpieczenie na życie

Kiedy bank wymaga ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego? Zależy to od procedur kredytowych konkretnego banku. W wielu przypadkach banki wymagają ubezpieczenia na życie. Szczególnie, gdy główny kredytobiorca jest jedynym żywicielem...

Czytaj dalej

Odmowa wypłaty transzy kredytu

Czy bank może odmówić wypłaty transzy kredytu? Tak. Przypadki, w których bank może odmówić wypłaty transzy określa umowa kredytowa. Są to na przykład: nieterminowa spłata rat odsetkowych od wykorzystanej części kredytu, wykorzystanie...

Czytaj dalej

Jak mogę sprawdzić informacje na swój temat w BIK?

Jest kilka sposobów, by pobrać Raport BIK z informacjami na swój temat. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada. Najprościej założyć konto w portalu BIK i skorzystać z oferty dla konsumentów. Przekonaj się, które z kont najlepiej odpowiada...

Czytaj dalej

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to Twój „finansowy autoportret" – obraz tego, jak solidnie regulujesz swoje zobowiązania. Składają się na nią informacje przekazywane do BIK przez banki lub SKOK-i na temat Twoich kredytów (także jeśli występowałeś w roli...

Czytaj dalej

Jeżeli działalność gospodarcza rozliczana jest na karcie podatkowej - czy można ubiegać się o kredyt mieszkaniowy?

Tak, większość banków akceptuje ten sposób rozliczania dochodów z działalności gospodarczej, jednak mogą pojawić się ograniczenia związane z przyznaną kwotą kredytu - na przykład bank udzieli kredytu tylko do wysokości 70-80% wartości...

Czytaj dalej

Ubezpieczenie na życie a kredyt hipoteczny

Czy można ubezpieczyć się na życie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym niż proponowane przez bank? Można. Bank proponuje ubezpieczycieli, z którymi współpracuje, ale pozwala na ubezpieczenie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ważne jest,...

Czytaj dalej

Skąd bank wiedział, że miałem opóźnienia w spłatach kredytu?

Banki korzystają z bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK), gdzie rejestrowane są kredyty (również te prawidłowo spłacane). Istnieją również inne rejestry, z których korzystają Banki.

Czytaj dalej

Czy renta czasowa jest akceptowanym źródłem dochodu?

Tak, niektóre banki akceptują rentę przyznaną na czas określony, choć zdaża się to bardzo rzadko. W takiej sytuacji najczęściej całkowita spłata kredytu musi nastąpić do czasu, do którego przyznana jest renta.

Czytaj dalej

Jak długo ważne jest zaświadczenie o zarobkach?

Jak długo ważne jest zaświadczenie o zarobkach? Każdy bank ma w tym zakresie swoje wewnętrzne procedury. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest zazwyczaj ważne 1-3 miesiące.

Czytaj dalej

Zaległości ZUS a kredyt

Czy mogę uzyskać kredyt hipoteczny jeżeli zalegam z podatkami lub składkami ZUS? W przypadku zaległości podatkowych i ZUS bank odmówi kredytu. Potraktuje to jako zaległości w spłacie zobowiązań podobnie, jak w przypadku nieterminowego...

Czytaj dalej

Czy premie i nagrody są brane pod uwagę do liczenia zdolności kredytowej?

Tak, jeżeli mają charakter regularny. Poza nielicznymi wyjątkami, każda premia, która ma charakter regularny i jest zagwarantowana w umowie o pracę bądź też odrębnych regulaminach (czyli premie regulaminowe) jest brana pod uwagę przy określaniu...

Czytaj dalej

Mój zakład pracy wystawia zaświadczenie o zarobkach tylko na swoim druku, czy bank zaakceptuje takie zaświadczenie?

Każdy bank wymaga informacji o zatrudnieniu na własnym formularzu. W indywidualnych przypadkach bank może się zgodzić na inny formularz, pod warunkiem, że podane na nim informacje będą zawierały dokładnie wszystkie dane, jakie zawiera formularz...

Czytaj dalej

Czy zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość rodziców?

Tak, nieruchomość rodziców może być zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Niektóre banki akceptują, jako zabezpieczenie również nieruchomość innych osób, nawet niespokrewnionych. Właściciele będą musieli wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości...

Czytaj dalej

Jak często zmienia się oprocentowanie kredytu?

W zależności od przyjętej stopy rynkowej. Na przykład przy oprocentowaniu kredytu opartym na WIBOR 3M (trzymiesięcznym) oprocentowanie będzie zmieniało się co trzy miesiące, jeżeli oczywiście w tym czasie nastąpiła zmiana stawki wibor. Niekiedy...

Czytaj dalej

Jestem współwłaścicielem mieszkania w 50 procentach. Czy udziały w nieruchomości mogą stanowić zabezpieczenie kredytu?

W przypadku kredytów hipotecznych banki prakycznie nie zabezpieczają się na udziałach w nieruchomości. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozostali współwłaścicile będą musieli wyrazić zgodę na obciążenie swoich części hipoteką.

Czytaj dalej

Czy uzyskam kredyt hipoteczny jeżeli jestem na urlopie wychowaczym?

Nie. W czasie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. W związku z powyższym ocena tzw. zdolności kredytowej będzie negatywna. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być powrót do pracy lub przystąpienie do kredytu...

Czytaj dalej

Czy wniosek kredytowy może złożyć współmałżonek?

Tak wniosek kredytowy może złożyć współmałżonek, jeżeli dysponuje pełnomocnictwem prawidłowo sporządzonym przez notariusza, które przewiduje taką czynność.

Czytaj dalej

Posiadam umowę o pracę na czas określony - czy mogę starać się o kredyt hipoteczny?

Tak, większość banków traktuje takie umowy na równi z umowami na czas nieokreślony. Ważne, aby wnioskując o kredyt hipoteczny umowa taka nie kończyła się w perspektywie krótkiego okresu (za miesiąc, dwa lub trzy) - w takim przypadku bank może...

Czytaj dalej

Raty równe czy malejące

Jaki system rat jest korzystniejszy, raty równe czy malejące? W przypadku rat malejących zapłacimy bankowi mniej odsetek. Raty malejące są jednak znacznie wyższe od rat równych w początkowym okresie spłaty kredytu, co będzie miało wpływ zarówno...

Czytaj dalej

Kiedy moje dane trafiają do BIK?

Twoje dane są przesyłane do BIK za każdym razem, gdy składasz wniosek o kredyt lub pożyczkę w banku lub SKOK-u współpracującym z BIK. Informacja o Tobie trafia do BIK także wtedy, gdy ktoś składa wniosek o udzielenie kredytu, w którym Ty...

Czytaj dalej

Doliczenie prowizji kredytu?

Czy można doliczyć prowizję banku do zaciąganego kredytu? Tak, choć nie wszystkie banki dają taką możliwość. Doliczona prowizja do kredytu hipotecznego powiększa kwotę kredytu, która nie może przekroczyć wymaganego przez bank wskaźnika. Na...

Czytaj dalej

Jak długo informacje o mnie są przechowywane w BIK?

Jeśli wszystkie zobowiązania regulujesz terminowo, dane o Twoim kredycie będą w BIK aż do czasu jego całkowitej spłaty. Jeśli chcesz, aby instytucje finansowe miały dostęp do Twojej pozytywnej historii kredytowej także po spłacie kredytu,...

Czytaj dalej

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny jeżeli nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu znajduje się za granicą?

Obecnie nie ma takiej możliwości. Bank nie przyjmują pod zabezpieczenie kredytu hipotecznego nieruchomości znajdujących się poza Polską.                                                                            

Czytaj dalej

Mam już jeden kredyt. Czy mogę się starać o kredyt hipoteczny?

Banki oceniają zdolność kredytową przyjmując do analizy zarówno uzyskiwane przez kredytobiorcę dochody, jak też wszystkie jego zobowiązania. Jeżeli wysokość dochodów jest odpowiednio wysoka i pozwala w opinii banku na zaciągnięcie kolejnego...

Czytaj dalej

Alimenty a zdolność kredytowa

Czy zasądzone alimenty, które płacę na dziecko będą zaliczone do moich obciążeń? Tak. Banki przyjmą alimenty, jako obciążenie, co z pewnością pomniejszy zdolność kredytową.                        

Czytaj dalej

Czy można otrzymać kredyt na nieruchomość uzyskaną w spadku?

Tak, pod warunkiem, że postępowanie spadkowe zostało zakończone i posiadamy prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku. Dodatkowym dokumentem w takich przypadkach wymaganym przez bank jest również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu...

Czytaj dalej

Wycena na rynku pierwotnym

Kupuję mieszkanie od dewelopera. Czy muszę posiadać wycenę nieruchomości? Niektóre banki wymagają wyceny, ale najczęściej wartość mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym określa się na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej z doweloperem.

Czytaj dalej

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na zakup lub budowę pensjonatu?

Tak, jest taka możliwość. Kredyty hipoteczne na cel związany z zakupem lub budową pensjonatu z reguły są wyżej oprocentowane niż typowy kredyty mieszkaniowy finansujący zakup mieszkania czy domu. Przy tym temacie chcemy również poruszyć dwie inne...

Czytaj dalej

Czy 500+ może przełożyć się na zakup mieszkań ?

Wystarczył miesiąc funkcjonowania programu "Rodzina 500+" by ponad milion rodzin złożyło już wnioski o przyznanie środków. Trudno się temu dziwić, gdyż kwota wsparcia jest niebagatelna. Zaczęły się także pierwsze wypłaty - 127 mln zł dotarło już...

Czytaj dalej

Jak długo muszę uzyskiwać dochody z tyt. umowy zlecenia/o dzieło, żeby starać się o kredyt mieszkaniowy?

Jeżeli jest to jedyne źródło dochodu to nie krócej niż 6 miesięcy, jeżeli jest to źródło dodatkowe - minimum 3 miesiące. Każdy bank ma swoje wewnętrzne procedury w tym zakresie i okresy te mogą różnić się w zależności od banku. W przypadku...

Czytaj dalej

Moja emerytura/renta nie wpływa na konto, czy można uzyskać kredyt hipoteczny?

Tak. Bank poprosi o zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytury/renty, decyzję o przyznaniu lub też decyzję o ostatniej waloryzacji potwierdzającą wysokość świadczenia. Trzeba będzie też przedstawić 3 ostatnie odcinki wypłaty świadczenia.

Czytaj dalej

Kontrakty marynarskie - jakie dokumenty należy przedstawić, jeżeli uzyskuje się dochody z takich kontraktów?

Banki wymagają przedstawienia kontraktów marynarskich, książeczki żeglarskiej potwierdzającej zamustrowania oraz potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na konto wnioskodawcy. Dodatkowe dokumenty ustalane są indywidualnie.

Czytaj dalej

Czy mogę sprzedać nieruchomość, na której ciąży hipoteka banku?

Tak. Hipoteka banku nie przeszkadza w sprzedaży nieruchomości. Kredytobiorca w dalszym ciągu jest właścicielem nieruchomości i może w pełni dysponować prawem własności. Należy pamiętać jednak o tym, że praktycznie w każdej umowie kredytowej są...

Czytaj dalej

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny jeżeli jest już wpisana inna hipoteka?

Tak, jeżeli bank wyrazi na to zgodę. Zazwyczaj bank wymaga, aby "jego" hipoteka była wpisana na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej. Jeżeli wartość zabezpieczenia jest znaczna, a hipoteka już wpisana zabezpiecza niewielką kwotę kredytu...

Czytaj dalej

Nieruchomość jest w złym stanie technicznym - czy uzyskam kredyt hipoteczny?

Większość banków nie zaakceptuje zabezpieczenia w postaci takiej nieruchomości. W przypadku ewentualnej zgody, bank będzie prawdopodobnie wymagał, aby część kredytu została przeznaczona na remont nieruchomości w celu poprawy jej stanu...

Czytaj dalej

Czy alimenty na dziecko będą traktowane jako dochód?

Nie, alimenty na dziecko nie będą traktowane jako dochód. Oceniając tzw. zdolność kredytową bank nie uwzględni, jako dochod alimentów przyznanych na dziecko.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie mieszkania do kredytu

Na jaką kwotę mam ubezpieczyć nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych? Suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Przy mniejszych kwotach kredytu bank może zaakceptować...

Czytaj dalej

Czy uzyskam kredyt hipoteczny jeżeli w księdze wieczystej nieruchomości jest wpisana służebność gruntowa?

Tak, jest to możliwe. Służebność gruntowa może dotyczyć na przykład prawa do przejazdu lub przechodu, co nie stanowi dla banku przeszkody w udzieleniu kredytu hipotecznego.

Czytaj dalej

Czy mogę zaciągnąć kredyt hipoteczny wraz z moim partnerem, z którym nie jestem w związku małżeńskim?

Tak, nie jest wymagane, aby kredytobiorcy byli małżonkami. Jeżeli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, to zarówno koszty utrzymania rodziny, jak i inne wskaźniki przyjmowane przy analizie zdolności kredytowej, będą przyjmowane przez bank...

Czytaj dalej

Chciałbym przedstawić bankowi dwie nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu - jest taka możliwość?

Kredytobiorca może przedstawić dwie nieruchomości lub więcej, jako zabezpieczenie jednego kredytu hipotecznego. Bank na ogół wpisuje wtedy hipotekę łączną na wszystkich nieruchomościach, choć nie jest to regułą. Ważna informacja - w przypadku...

Czytaj dalej

Spłacałem kiedyś raty z opóźnieniem 60 dni. Czy bank może odmówić mi udzielenia kredytu hipotecznego?

Banki z bardzo dużą ostrożnością podchodzą do kredytobiorców, którzy spóźniają się ze spłatą wcześniejszych zobowiązań. W przypadku opóźnień do 60 dni część banków podchodzi do takiej sytuacji bardzo indywidualnie, analizuje dodatkowo opóźnienia...

Czytaj dalej

Czym jest ocena punktowa w BIK ?

Przed udzieleniem kredytu banki i SKOK-i muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie Tobie pieniędzy. Pomaga im w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacisz wszystko w...

Czytaj dalej

Czy mogę nie zgodzić się na przekazywanie informacji do BIK?

Współpraca z BIK to ustawowe uprawnienie banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów. Nie można więc nie zgodzić się na przekazywanie tych danych. W przypadku instytucji finansowych spoza sektora bankowego wymagana jest Twoja zgoda...

Czytaj dalej

Czy marża banku zawsze jest stała?

Aktualnie wszystkie banki gwarantują w umowie kredytowej stałą marżę. Wyjątek mogą stanowić promocje, ale również w takim przypadku w umowie kredytowej pojawi się zapis, że przez okres promocji marża jest mniejsza lub nawet zerowa, a później...

Czytaj dalej

Czy nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu musi być ubezpieczona?

W przypadku nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, bank wymaga ubezpieczenia od ognia i  innych zdarzeń losowych i jest to standardowy wymóg stosowany obecnie przez wszystkie banki w Polsce.

Czytaj dalej

Co to jest saldo kredytu?

Saldo kredytu  to kwota którą kredytobiorca musi oddać bankowi bez odsetek. Często oprócz samej pożyczonej kwoty (kredyt netto) w skład salda kredytu wchodzą także inne opłaty: prowizja, ubezpieczenia, które zostały doliczone do kredytu -...

Czytaj dalej

Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby starać się o kredyt hipoteczny?

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 6 miesięcy. W większości jednak banków procedury zazwyczaj mówią o okresie 12 - 24 miesięcy. W indywidualnych przypadkach można próbować starać się o kredyt już po kilku miesiącach....

Czytaj dalej

Co to jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe stanowi zabezpieczenie kredytu, do momentu wpisu hipoteki w dziale IV księgi wieczystej. Obowiązuje w przypadku, kiedy w momencie uruchamiania kredytu nie ma ustanowionej hipoteki na rzecz banku.  Polega z reguły na...

Czytaj dalej

Kiedy zostaje wypłacony kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny zostaje wypłacony po spełnieniu przez Kredytobiorcę wszystkich warunków ustalonych w umowie kredytowej. Najczęściej są to: dostarczenie aktu notarialnego zakupu nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń...

Czytaj dalej

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na adaptację poddasza?

Tak. Banki z reguły wymagają, aby wnioskodawca był właścicielem poddasza przed zaciągnięciem kredytu, ale dla niektórych banków wystarczy protokół uzgodnień ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową ustalający warunki zakupu/wykupu po zakończeniu...

Czytaj dalej

Dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową?

Mając pozytywną historię kredytową, jesteś dla instytucji finansowych wiarygodnym klientem. To ważne. Dzięki temu możesz np. szybciej uzyskać kredyt lub negocjować obniżenie związanych z nim opłat czy prowizji. Informacja o tym, że nie spłacasz...

Czytaj dalej

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na zakup kamienicy?

Tak, istnieje taka możliwość. Jednakże w przypadku kredytów hipotecznych niewiele banków zechce zabezpieczyć się na tego typu nieruchomości. Przy tego typu nieruchomościach, jak kamienice - banki patrzą na wiele innych dodatkowych cech...

Czytaj dalej

Budowa domu - kosztorys

Chciałem krótko opisać temat Ewy i Ryszarda, klientów z zakładki rekomendacje. Ewa i Ryszard pół roku biegali i odwiedzili chyba wszystkie banki i nigdzie nie uzyskali kredutu na dokończenie budowy, którą rozpoczęli kilka lat wcześniej. W kilku...

Czytaj dalej

Umowy zlecenia/o dzieło to moje jedyne źródło dochodu. Czy mimo to mogę się starać o kredyt hipoteczny?

Tak, są to akceptowane przez banki źródła dochodu, jeżeli kredytobiorca wykaże, że uzyskiwane w ten sposób dochody mają charakter stały, a nie sporadyczny. Jednocześnie dochody uzyskiwane w ten sposób muszą spełnić wymogi stawiane przez bank w...

Czytaj dalej

Czy przy składaniu wniosku kredytowego do banku muszę zawsze mieć dokument potwierdzający niezaleganie z Urzędu Skarbowego i ZUS?

Przy składaniu wniosku część banków dopuszcza oświadczenie klienta o braku zaległości w ZUS i US. Dopiero po pozytywnej decyzji kredytowej klient będzie zobligowany do potwierdzenia wcześniejszego oświadczenia stosownymi zaświadczeniami z ZUS i...

Czytaj dalej

Czy uzyskam kredyt hipoteczny jeżeli jestem na urlopie wychowaczym?

Nie. W czasie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. W związku z powyższym ocena tzw. zdolności kredytowej będzie negatywna. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być powrót do pracy lub przystąpienie do kredytu...

Czytaj dalej

Pracuję w nowej firmie od 3 miesięcy - czy mogę starać się o kredyt mieszkaniowy?

Banki akceptują tak krótki czas zatrudnienia. W celu wykazania dłuższego stażu pracy bank udzielający kredytu poprosi o świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia. Jeżeli natomiast umowa o pracę z nowym pracodawcą jest zawarta na okres...

Czytaj dalej

Czy nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu musi być ubezpieczona?

W przypadku nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, bank wymaga ubezpieczenia od ognia i  innych zdarzeń losowych i jest to standardowy wymóg stosowany obecnie przez wszystkie banki w Polsce.

Czytaj dalej

Mam przyznany debet w koncie osobistym. Czy bank przyjmie ten debet jako moje obciążenie kredytowe?

Przy analizie zdolności kredytowej banki przyjmą określony procedurą procent z całej przyznanej kwoty limitu - najczęściej jest to ok. 5% przyznanej kwoty. Tak więc, jeżeli debet jest na poziomie 10.000 PLN wówczas będzie to kwota 500 PLN, czyli...

Czytaj dalej

Dieta, jako dodatkowy składnik wynagrodzenia będzie zaakceptowana przez bank?

Większość banków nie zaakceptuje tego typu dodatku do wynagrodzenia. W indywidualnych sytuacjach jednak bank może potraktować diety, jako część wynagrodzenia. Zależy to od wielu czynników: proporcji diety do całości wynagrodzenia, charakteru...

Czytaj dalej

Jestem w ciąży i chciałabym zaciągnąć kredyt hipoteczny. Co w takim przypadku?

Kwestia ta jest bardzo różnie rozwiązana w poszczególnych bankach. Czasami wystarczy oświadczenie, że po okresie urlopu macierzyńskiego matka powróci do pracy. Niektóre banki nie zaakceptują jednak dochodu kobiety w ciąży zwłaszcza, jeżeli jest na...

Czytaj dalej

Jakie informacje na mój temat są przekazywane do BIK?

W informacjach przekazywanych do BIK przez banki i SKOK-i znajdują się Twoje dane osobowe oraz szczegóły dotyczące Twoich kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu – np. hipoteczny, liczba i wysokość rat, waluta itp. Największy wpływ...

Czytaj dalej

Jestem marynarzem i część mojego wynagrodzenia nie wpływa na konto. Czy mogę uzyskać kredyt hipoteczny?

Niektóre banki akceptują zaświadczenie od armatora lub agencji pośredniczącej w zatrudnianiu marynarzy. Czasami pomocne okazać się mogą odcinki wynagrodzenia (paymenty),na podstawie których można potwierdzić wysokość wynagrodzenia miesięcznego.

Czytaj dalej

Umowy zlecenia/o dzieło to moje jedyne źródło dochodu. Czy mimo to mogę się starać o kredyt hipoteczny?

Tak, są to akceptowane przez banki źródła dochodu, jeżeli kredytobiorca wykaże, że uzyskiwane w ten sposób dochody mają charakter stały, a nie sporadyczny. Jednocześnie dochody uzyskiwane w ten sposób muszą spełnić wymogi stawiane przez bank w...

Czytaj dalej

Czy spadkobierca może sprawdzić historię kredytową spadkodawcy?

Dane dotyczące historii kredytowej osoby zmarłej są objęte tajemnicą bankową. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe, informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udzielone sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem...

Czytaj dalej

Jakie dokumenty do kredytu należy przygotować jeżeli emerytura/renta przyznana jest zagranicą?

Należy przygotować dokument potwierdzający przyznanie i wysokość świadczenia wraz z tłumaczeniem tych dokumentów przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo z reguły bank poprosi o historię rachunku osobistego w celu potwierdzenia wpływu świadczenia na...

Czytaj dalej

Czy mogę sprawdzić, jakie informacje znajdują się w BIK na temat innych osób?

Nie, nie jest to możliwe. Dane zgromadzone w BIK chronione są tajemnicą bankową. Dostęp do nich mają banki i SKOK-i współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności, instytucje upoważnione, typu prokuratura, sądy oraz inne instytucje spoza sektora...

Czytaj dalej

Wynagrodzenie nie wpływa na konto - czy mogę starać się o kredyt?

Tak, można starać się o kredyt.  W przypadku, kiedy wynagrodzenie osoby wnioskującej o kredyt hipoteczny nie wpływa na konto bank może zażądać dodatkowych dokumentów: zaświadczenia o dochodzie z urzędu skarbowego za ostatni rok podatkowy lub...

Czytaj dalej

Żona nie pracuje - czy możemy liczyć na kredyt?

Nie ma wymogu, aby oboje z małżonków przystępujących do kredytu uzyskiwało dochody. W tym przypadku bank przyjmie do oceny zdolności kredytowej dochody tylko jednego małżonka i jeżeli zostanie spełniony wymóg zdolności kredytowej wymaganej przez...

Czytaj dalej

Co to jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowi zabezpieczenie kredytu, w przypadku, kiedy kwota kredytu przekracza ustalony przez bank  poziom wartości, najczęściej 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Inaczej mówiąc banki z...

Czytaj dalej

Wynagrodzenie nie wpływa na konto - czy mogę starać się o kredyt?

Tak, można starać się o kredyt.  W przypadku, kiedy wynagrodzenie osoby wnioskującej o kredyt hipoteczny nie wpływa na konto bank może zażądać dodatkowych dokumentów: zaświadczenia o dochodzie z urzędu skarbowego za ostatni rok podatkowy lub...

Czytaj dalej

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na zakup działki rolnej?

Tak istnieje taka możliwość. Warto jednak zaznaczyć, że nieliczne banki zgodzą się udzielić kredytu, kiedy zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka na działce rolnej. Wyjściem z tej sytuacji może być zabezpieczenie kredytu na innej nieruchomości...

Czytaj dalej

Jak często mogę sprawdzać informacje na swój temat w BIK?

Jeśli założysz konto na portalu BIK,  będziesz mógł sprawdzać swoją historię kredytową tak często, jak zechcesz generując płatny raport Profil Kredytowy Plus. Bezpłatną Informację Ustawową możesz pobrać tylko raz na 6 miesięcy, zgodnie z Ustawą...

Czytaj dalej

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na wykup mieszkania od gminy?

Tak. Banki udzielają kredytu hipotecznego na wykup nieruchomości od gminy lub miasta, a także sfinansują wykup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, czy innej instytucji.

Czytaj dalej